SIP Hunedoara

Demersuri pentru debirocratizare
13.06.2018

În cadrul mai multor întâlniri cu Ministerul Educației Naționale, reprezentanții Federației ,,Spiru Haret'' au semnalat o problemă gravă cu care se confruntă învățământul preuniversitar: birocratizarea actului educațional. În data de 11 iunie am primit un răspuns oficial din partea ministrului educației, răspuns din care rezultă următoarele.

1. Ministerul Educației Naționale a constituit un grup intern de lucru pentru elaborarea noilor standarde de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Grupul de lucru a propus reducerea numărului de descriptori, simplificarea acestora și eliminarea suprapunerilor. De asemenea, este în curs de elaborare o Metodologie de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, mai simplă, clară și precisă.

Totodată, s-a propus ca, pentru evaluările realizate, ARACIP să utilizeze rezultate ale monitorizărilor, controalelor și evaluărilor efectuate de către alte instituții/autorități (inspectorate școlare, Curtea de Conturi, MEN, primării ș.a.) fără a mai verifica datele/informațiile/analizele care au fundamentat aceste aspecte (de exemplu: evaluarea anuală a performanțelor profesionale, a directorilor de școli realizată de către inspectoratele școlare trebuie luată în considerare de către ARACIP; rezultatele rapoartelor de audit privind implementarea Sistemului de Control Managerial Intern (SCIM) vor fi preluate de ARACIP la evaluare etc.). Se evită astfel situațiile în care două instituții publice își asumă, pentru același subiect, rezultate diferite ale evaluărilor.

2. Secretariatul General al Guvernului (SGG) a implementat proiectul, finanțat din fonduri europene, Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local.

Reprezentanții MEN, invitați la dezbateri în cadrul proiectului, au formulat propuneri de simplificare și de eliminare a obligativității implementării unor standarde la unitățile/instituțiile cu număr redus de personal.

3. Referitor la Instrucțiunea nr. 1 din data de 11 decembrie 2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ a Standardului 9 - Proceduri, prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin O SGG nr. 400/2015: prin noua instrucțiune, numărul minim de proceduri a scăzut cu 65%, iar numărul de formulare s-a redus cu peste 70 %.

MEN a stabilit un alt număr minim de proceduri, respectiv formulare, utilizate în implementarea Sistemelor de Control Intern Managerial, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, astfel încât să devină accesibile tuturor unităților școlare, indiferent de dimensiunea lor.

Procedurile care își vor păstra valabilitatea vor fi aplicabile tuturor entităților din învățământul preuniversitar, implementarea acestora reducând semnificativ volumul de lucru al angajaților și, totodată, crescând eficiența actului managerial.

Așteptăm cu mult interes primele efecte ale acestor măsuri în unitățile de învățământ.