SIP Hunedoara

Plata personalului desemnat în cadrul comisiilor examenelor naționale
12.06.2018

A fost emis Ordinul MEN nr. 3913/2018 prin care se stabilesc modalitățile de plată și sumele pentru personalul care va face parte din comisiile examenelor naționale din acest an.
Prin ordinul mai sus menționat au fost aprobate normele de plată pentru personalul care va face parte din comisiile constituite pentru următoarele:
- concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (anexa nr. 1 la ordin);
- examenul național de definitivare în învățământ (anexa nr. 2 la ordin);
- admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul școlar 2018-2019 (anexa nr. 3 la ordin);
- evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a (anexa nr. 4 la ordin);
- examenul national de bacalaureat (anexa nr. 4 la ordin);
- examenele de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal (anexa nr. 4 la ordin).

Comentarii

Pentru a beneficia de plata muncii prestată în cadrul comisiilor mai sus menționate, fiecare cadru didactic va încheia un contract civil de furnizare de servicii pentru activități independente ocazionale cu directorii unităților de învățământ sau inspectorul școlar general, după caz.

Personalul remunerat pentru activitatea din cadrul comisiilor menționate și aflat în activitate în perioada derulării examenelor va beneficia de plată pentru munca prestată în cadrul comisiilor, cu condiția recuperării activităților corespunzătoare funcției de bază, din perioada respectivă.

Sumele stabilite pentru acest an sunt majorate cu 20-23% față de cele din anul trecut, iar impozitul reținut va fi de 10% din sumă.

Sumele stabilite pentru fiecare membru al comisiilor, precum și alte detalii sunt postate pe site, la rubrica LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE SALARIZARE - Plata examenelor.