SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
29.05.2018

Marți, 29 mai a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Avizarea listei cu unitățile de învățământ care au depus proiecte pentru programul ,,Școală după școală'', anul școlar 2018-2019.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Se aprobă lista cu unitățile de învățământ care au depus proiecte pentru programul ,,Școală după școală'', anul școlar 2018-2019, conform anexei.

II. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri la învățământul primar alternativ ,,Step by step'', clasa pregătitoare.

III. Diverse:

1. Se prezintă adresa MEN nr. 33/23.05.2018, referitoare la sinteza raportului întocmit în urma activității de inspecții tematice efectuate în unele unități de învățământ liceal particular.
2. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu'' Vulcan - diplomă de bacalaureat 1998;
b. Grupul Școlar Industrial Minier Deva - diplomă de absolvire școală profesională 1991.