SIP Hunedoara

Gradația de merit 2018 - precizări
23.05.2018

Se află în plină desfășurare Concursul pentru acordarea gradației de merit - sesiunea 2018. Pentru a veni în sprijinul colegilor care vor candida în cadrul concursului menționat, facem o serie de precizări.

Toate materialele referitoare la ,,Concursul pentru acordarea gradației de merit - sesiunea 2018'' sunt postate la rubrica: LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 - Gradația de merit 2018 sau urmând link-ul: https://www.siphd.ro/index.php?ex=3&st=1331

Astfel, la topicul menționat veți putea găsi:
* ORDIN nr. 3633 din 3 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018
* GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2018
* NUMĂRUL de gradații pe categorii de personal și discipline de învățământ
* PROCEDURA OPERAȚIONALĂ ISJ - acordarea gradației de merit sesiunea 2018
* PRECIZĂRI ISJ Hunedoara - gradația de merit sesiunea 2018
* FIȘE DE EVALUARE
1. învățământ preșcolar
2. învățământ primar
3. profesor
4. maistru / profesor instruire practică
5. învățământ special
6. director / inspector
7. director CSS / LPS
8. profesor CSS / LPS
9. director cluburi / palate
10. profesor cluburi / palate
11. administrator financiar
12. secretar
13. bibliotecar / documentarist / redactor
14. laborant
15. administrator patrimoniu
16. informatician
17. pedagog școlar / supraveghetor noapte
18. corepetitor
* Calendarul competițiilor școlare 2011-2012
* Calendarul competițiilor școlare 2012-2013
* Calendarul competițiilor școlare 2013-2014
* Calendarul competițiilor școlare 2014-2015
* Calendarul competițiilor școlare 2015-2016