SIP Hunedoara

Voucherele de vacanță - precizări
23.05.2018

Voucherele de vacanță reprezintă una din problemele de actualitate care suscită un mare interes din partea întregului personal din unitățile de învățământ. În continuare facem o serie de precizări cu caracter general și publicăm mai multe materiale care pot da răspuns la toate întrebările legate de voucherele de vacanță.

Ce sunt voucherele de vacanță?

Bonuri de valoare, pe suport de hârtie sau in format electronic, emise de unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, ce pot fi utilizate, in mod exclusiv, la plata pachetelor de servicii turistice ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) locul prestării serviciilor este pe teritoriul României;
b) conțin minim si obligatoriu servicii de cazare;
c) pot cuprinde, pe lângă serviciile de cazare, următoarele categorii de servicii: alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement.

Cuantum

Se acordă vouchere de vacanță, în cuantum de maximum 1.450 lei.
Contravaloarea voucherelor este supusă impozitării (10%=145 lei), în luna în care au fost acordate beneficiarului.

Beneficiari

Întregul personal din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea / coordonarea acestuia, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată / determinată, proporțional cu durata angajării și cu durata timpului de muncă, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018.

Utilizare

Doar pe teritoriul României pentru plata unor pachete turistice care pot cuprinde: cazare (minim și obligatoriu), masă, tratament, agrement, transport. Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.

Alte detalii la rubrica LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE SALARIZARE sau accesând link-ul: https://www.siphd.ro/index.php?ex=3&st=35.

Aici au fost postate toate actele normative referitoare la voucherele de vacanță, astfel:

1.
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
- HOTĂRÂRE nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță
- LEGE nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
- OMEN 3560 din 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat

2.
- Precizări privind voucherele de vacanță _ SIP TOUR
- Întrebări și răspunsuri referitoare la voucherele de vacanță

3.
- Regulament cadru privind acordarea voucherelor de vacanță _ ISJ Hunedoara (PDF)
- Regulament cadru privind acordarea voucherelor de vacanță _ ISJ Hunedoara (WORD)
- Machetă calcul vouchere de vacanță _ ISJ Hunedoara
- Notă pentru machetă calcul vouchere de vacanță _ ISJ Hunedoara