SIP Hunedoara

Sporul pentru condiții de muncă
22.05.2018

Începând cu data de 1 februarie 2018 au devenit aplicabile noi Regulamente privind acordarea sporului pentru condiții de muncă, pentru stabilirea locurilor de muncă și a categoriilor de personal care pot beneficia de acest spor, precum și mărimea concretă a acestuia.

Baza legală pentru acordarea sporului pentru condiții de muncă:
a. Pentru personalul didactic: Hotărârea de Guvern (HG) nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare ,,învățământ''.
b. Pentru personalul nedidactic: conform art. 8 alin. (2) din HG nr. 34/2018, se aplică prevederile HG nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Administrație'' din administrația publică locală, începând cu data de 31.01.2018, data publicării HG nr. 34/2018 în monitor.

Cuantumul sporului este cuprins între 5% și 15% din salariul de bază, în funcție de criteriile specifice pentru fiecare categorie în parte și corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste locuri de muncă.

Procedura de acordare cuprinde următoarele etape:
- solicitare scrisă din partea angajatului (modele la rubrica ,,Consultații juridice'');
- conducătorul ierarhic nominalizează personalul care poate beneficia de acest spor; consiliul de administrație avizează, cu consultarea organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ;
- solicitare către firmele abilitate pentru eliberarea unor buletine de determinare și a referatului tehnic de interpretarea a rezultatelor; solicitare către direcțiile de sănătate publică pentru a se constata că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor de muncă și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționează normal;
- consiliul de administrație aprobă persoanele și mărimea sporului.

Alte detalii privind condițiile de acordare, beneficiarii, mărimea sporului, modele de cereri etc., au fost postate la rubrica CONSULTAȚII JURIDICE.