SIP Hunedoara

5 iunie - Ziua Națională a Educației - precizări
23.05.2018

În fiecare an, la 5 iunie, este sărbătorită Ziua Învățătorului sau mai corect spus Ziua Națională a Educației. Această dată a fost stabilită prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007, manifestarea urmând a avea un caracter educațional, național, apolitic și cultural.

Ziua de 5 iunie poartă semnificația zilei de naștere a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc (5 iunie 1779 - 17 septembrie 1823).

Potrivit actului normativ menționat, Ziua Învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc, iar Ministerul Educației și alte instituții abilitate ale statului acordă premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite. De asemenea, în toate unitățile de învățământ au loc manifestări menite să pună în valoare tradiția și împlinirile școlii românești.

Totodată, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 78 din data de 22.02.2017, prevede la articolul 8 următoarele:
,,(1) Părțile convin să sărbătorească pe 5 Iunie - Ziua Învățătorului și pe 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestor evenimente.
(2) În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.
(3) Comisiile paritare de la fiecare nivel vor stabili, cu cel puțin 30 de zile înainte de fiecare eveniment prevăzut la alin. (1), modul de desfășurare a manifestărilor ocazionate de acestea
.''

În conformitate cu prevederile menționate și Hotărârea Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara, ținând cont de activitățile specifice sfârșitului de an școlar, precum și de fragmentarea acestuia datorită zilelor libere acordate în această perioadă, la nivelul fiecărei unității de învățământ, în cadrul comisiei paritare, se va hotărî asupra modalității de sărbătorire a acestei zile (activități artistice, culturale, sportive, excursii, drumeții, vizite etc., alte activități decât cel prevăzute în fișa postului fiecărui salariat).