SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
21.05.2018

Luni, 21 mai a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Colegiul tehnic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - se acordă aviz pentru transferul unui elev de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani;
b. Școala Postliceală F.E.G. Deva - se aprobă cuprinderea în rețeaua școlară a Municipiului Deva;
c. Școala Primară Valea Nandrului - se aprobă înființarea grădiniței începând cu anul școlar 2018-2019, cu condiția obținerii autorizației de funcționare provizorie (ARACIP).

II. Diverse:

1. Se aprobă nominalizarea președintelui comisiei de concurs pentru Titularizare 2018.
2. Se aprobă solicitarea Consiliului local Deva pentru acordarea avizului pentru demararea construcției unei grădinițe prin proiectul PRET.
3. Se aprobă solicitarea de încetare a contractului de management educațional a unui inspector școlar, începând cu data de 1 august 2018. Se vor preda documentele de inspecție școlară, de echivalare de studiu și cele aferente comisiilor din care face parte până la data de 29.06.2018.
4. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Național ,,Aurel Vlaicu'' Orăștie - diplomă de bacalaureat 1996;
b. Grupul Școlar Industrial Minier Petroșani - diplomă de absolvire școală profesională 1999.