SIP Hunedoara

Gradația de merit 2018 - grilele de evaluare, ponderea pe discipline, punctajul minim
17.05.2018

În ședința Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara au fost luate o serie de hotărâri privind punctajul și grilele specifice de evaluare, precum și ponderea gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ.

Astfel, pentru personalul didactic de predare a fost aprobată forma finală a celor 10 grile (fișe) specifice de evaluare pentru următoarele categorii de candidați:
- educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar;
- învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar;
- profesori;
- profesori/maiștri-instructori pentru instruire practică;
- cadre didactice din învățământul special;
- personal de conducere, îndrumare și control;
- director/director adjunct al clubului sportiv școlar/liceului cu program sportiv;
- personal didactic din învățământul sportiv integrat și suplimentar (profesori de educație fizică și sport și antrenori);
- personalul de conducere din palatul/clubul copiilor;
- personalul de predare din palatul/clubul copiilor.

Pentru personalul didactic auxiliar au fost aprobate un număr de 8 grile specifice de evaluare pentru următoarele categorii de candidați:
- administrator financiar;
- secretar;
- bibliotecar;
- laborant;
- administrator de patrimoniu;
- informatician;
- pedagog/supraveghetor de noapte;
- corepetitor.

Punctajul minim de acordare a gradației de merit pentru toate categoriile de personal este de 65 puncte.

De asemenea, s-a aprobat ponderea gradațiilor de merit ce se vor acorda în anul 2018 pe categorii de personal, precum și pe discipline de învățământ.

Toate materialele vor fi postate în această seară pe site-ul organizației (www.siphd.ro ), la rubrica: LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 - Gradația de merit 2018