SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
14.05.2018

Luni, 14 mai a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Stabilirea numărului de locuri pentru gradațiile de merit pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, sesiunea 2018 și procedura operațională de acordare a acestora.
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 Deva - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de îngrijitor;
b. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani - se aprobă suplimentarea locurilor la învățământul preșcolar;
c. Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani - se aprobă modificarea graficului de admitere în clasa a V-a, pentru susținerea probei la limba engleză.

II.

1. Se aprobă numărul de locuri/discipline/posturi pentru acordarea gradațiilor de merit, sesiunea 2018 conform anexei.
2. Se aprobă procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursului pentru obținerea gradației de merit, conform anexei.
3. Se aprobă componența comisiei de acordare/analiză a dosarelor pentru gradațiile de merit.

III. Diverse:

1. Se aprobă nominalizarea ofițerului DPO - protecție date cu caracter personal, precum și membrul supleant.
2. Se aprobă solicitarea Consiliului local Deva pentru schimbarea destinației terenului de sport de la Școala Gimnazială ,,Octavian Goga'' în parcare pentru cadrele didactice. Se aprobă solicitarea pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului.
3. Se aprobă concediul pentru îngrijirea copilului pentru directorul Școlii Gimnaziale Pui, precum și detașarea unui alt cadru didactic pe funcția de director până la data de 31 august 2018.