SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
07.05.2018

Luni, 7 mai a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2018-2019;
b. Clubul Sportiv Școlar Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de îngrijitor la baza sportivă Parâng;
c. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani - se aprobă promovarea de la treapta I la treapta IA pentru 1 post de laborant și 1 post de inginer de sistem;
d. Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza'' Geoagiu - se aprobă deblocarea 1 post de muncitor calificat și aviz pentru organizarea concursului;
e. Școala Gimnazială Pui - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 0,5 post de îngrijitor la Școala Primară Rușor;
f. Școala Gimnazială Șoimuș - se aprobă transferarea a 2 microbuze școlare către Primăria Comunei Șoimuș, exclusiv pentru transportul elevilor.

II. Diverse:

1. Se respinge transferul unui elev de la Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva, profil electric, la Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva, profil filologie, pe motivul locurilor indisponibile.
2. Se aprobă Procedura operațională referitoare la desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 și echivalarea examenelor internaționale.
3. Se aprobă cuprinderea Școlii Postliceale ,,Vasile Goldiș'' Deva în rețeaua școlară a Municipiului Deva.
4. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza'' Geoagiu - certificat de absolvire 1981;
b. Liceul Teoretic ,,Teglaș Gabor'' Deva - diplomă de bacalaureat 2008;
c. Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva - certificat de calificare profesională 2004.
5. Se prezintă raportul comisiei pentru stabilirea denumirii de ,,Colegiu''. Se amână atribuirea acestei titulaturi unităților solicitante până la clarificarea condițiilor.