SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
23.04.2018

Luni, 23 aprilie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Școala Gimnazială Petros-Baru - se aprobă transformarea unui post administrator de patrimoniu gradul III în administrator de patrimoniu grad II;
b. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria - se amână acordarea avizului pentru organizarea concursului pentru 1 post de infirmier până în luna august 2018;
c. Școala Gimnazială Răchitova - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la clasa a VIII-a (9 elevi);
d. Colegiul Național ,,Carmen Sylva'' Petroșani - se aprobă ștergerea din SIIIR a unei clase pregătitoare, ca urmarea a finalizării înscrierii;
e. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa pregătitoare.

II. Diverse:

1. Se aprobă componența grupului de lucru pentru verificarea modului de soluționare, angajare și utilizarea a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, conform tabelului și graficului anexate.
2. Se aprobă componența posturilor pentru proiectele POCU 90/6.13/6.1. și POCU 90/6.13/6.14.
3. Se aprobă Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a V-a cu predare intensivă a unei limbi străine.
4. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Național Sportiv ,,Cetate'' Deva - diplomă de bacalaureat 1996;
b. Școala postliceală sanitară Hunedoara - certificat de absolvire 1998;
c. Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva - diplomă de bacalaureat 2013.
5. Se aprobă raportul întocmit în urma verificărilor de la Clubul Copiilor Petroșani. Se ia act de demisia directorului unității și se aprobă delegarea atribuțiilor directorului unui cadru didactic de la Clubul Copiilor Petrila, începând cu data de 01.05.2018, având în vedere că de la data de 01.09.2018 cele două unități vor fi comasate.

Anexele la Hotărârea CA al ISJ se postează la rubrica DOCUMENTE ISJ - ȘEDINȚE CA AL ISJ