SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
12.04.2018

Joi, 12 aprilie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Repartizarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2018-2019.
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se acordă aviz organizare concurs pentru 1 post de îngrijitor;
b. Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani - se respinge solicitarea privind suplimentarea planului de școlarizare cu 1 grupă de grădiniță, până la obținerea autorizării ARACIP;
c. Școala Gimnazială Dobra - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa pregătitoare;
d. Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie - se aprobă suplimentarea cu 2 locuri la clasa pregătitoare, secția maghiară.

II. Se aprobă diminuarea numărului de clase, domeniul mecanică, seral, clasa a XI-a: Colegiul Tehnic ,,Matei Corvin'' Hunedoara, Liceul Tehnologic ,,Crișan'' Crișcior, Liceul Tehnologic Lupeni; la Școala Postliceală.

III. Diverse:
1. Se prezintă adresa referitoare la Proiectul ,,Cersanit - trece baia pe curat''.
2. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. - diplomă de bacalaureat 1982, seria D;
b. - diplomă de bacalaureat 1995, seria M;
c. - diplomă de bacalaureat 2009, seria X;
d. - diplomă de bacalaureat 2013, seria Z.
3. Se prezintă oferta cursului pentru desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal.
4. Se prezintă Regulamentul GDPR, persoana responsabilă se va desemna în ședința următoare.
5. Se aprobă centrul pentru susținerea concursului de titularizare 2018, la Colegiul Tehnic Energetic ,,Dragomir Hurmuzescu'' Deva.
6. Se aprobă decontul navetei pentru inspectorii școlari din veniturile proprii ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.
7. Se prezintă situația bugetului aferent plăților salariale în luna martie 2018. Se întocmește un raport spre comisia MEN, pentru suplimentarea bugetului.
8. Se aprobă diminuarea bugetelor de la următoarele unități școlare: Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan'' Hunedoara, Colegiul Național ,,Iancu de Hunedoara'' Hunedoara, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani, Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva, Liceul Tehnologic ,,Nicolaus Olahus'' Orăștie, Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni, Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan.
9. Se aprobă suplimentarea bugetelor următoarelor unități școlare: Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ecaterina'' Prislop, Școala Gimnazială Bănița, Școala Gimnazială Boșorod, Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos, Școala Gimnazială ,,Preot Iosif Comșa'' Ribița, Școala Gimnazială Luncoiu de Jos, Școala Primară Balșa, Școala Primară Cerbăl, Școala Primară Lelese, Școala Primară Tomești, Școala Primară Valea Nandrului.