SIP Hunedoara

Discuții privind Proiectul Metodologiei pentru acordarea gradației de merit
19.04.2018

Așa cum v-am informat anterior, în cursul zilei de astăzi, la Ministerul Educației Naționale a avut loc ședința comisiei pentru discutarea proiectului METODOLOGIEI ȘI CRITERIILOR privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018.

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a fost reprezentată de domnul președinte Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Ionel Barbu și doamna consilier juridic Ioana Voicu.

În debutul discuțiilor, domnul președinte Marius Ovidiu Nistor a subliniat faptul că modalitatea de lucru pe proiectul pus în discuție nu ține cont de nicio regulă a parteneriatului social: după ce comisia tehnică s-a întâlnit în mai multe rânduri în luna februarie 2018 pentru definitivarea proiectului, în loc ca acesta să intre pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social, este pus din nou în discuția comisie tehnice, după 2 luni, solicitându-ni-se propuneri în mai puțin de 24 de ore. În spiritul dialogului social real, ar fi fost normal ca sa ni se permită analizarea temeinică a proiectului, cu consultarea organizațiilor afiliate.

De asemenea, domnul președinte Marius Ovidiu Nistor a ținut să precizeze că Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' respinge categoric orice modificare/completare adusă de Ministerul Educației Naționale proiectului discutat și agreat în luna februarie, care este în neconcordață cu legislația în vigoare, discriminatorie sau care îngrădește dreptul personalului didactic de a se înscrie la concursul pentru acordarea gradației de merit. În măsura în care nu se va ține cont de propunerile noastre de eliminarea a respectivelor dispoziții din cuprinsul Metodologiei, federația noastră va ataca ordinul de ministru.

Aceeași poziție a fost exprimată și de reprezentanții F.S.L.I.

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a depus și un prim set de propuneri, elaborat în cursul acestei dimineți la nivelul federației, ținând cont și de o serie de propuneri primite din partea organizațiilor afiliate. Anexăm prezentei respectivul material (propunerile F.S.E. ,,SPIRU HARET'' sunt evidențiate prin îngroșare, subliniere, scriere cursivă), adresându-vă rugămintea de a-l analiza și de a ne transmite noi propuneri și observații până luni, 23 aprilie 2018, ora 14:00.

În egală măsură, precizăm că materialul transmis de minister în cursul zilei de ieri conține și o parte din propunerile F.S.E. ,,SPIRU HARET'' (clarificări, modificări, completări ale textelor), agreate de comisia tehnică în luna februarie, între care menționăm: art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (5), art. 8 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (5) și (6).

Comisia tehnică se va întruni din nou joi, 26.04.2018, ora 9:00, pentru definitivarea proiectului.