SIP Hunedoara

Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță
17.04.2018

Prin OMEN nr. 3560/13.04.2018 au fost aprobate Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.

Principalele prevederi ale acestui ordin, în conformitate cu legislația specifică, sunt:
- acordarea pentru perioada 01.07.2017-30.11.2018 de vouchere de vacanță în cuantum de 1450 lei/salariat;
- acordarea voucherelor de vacanță se face proporțional cu durata muncii prevăzută în contractul (contractele) de muncă la funcția de bază și perioada de exercitare a raportului de serviciu (nu se acordă pe durata suspendării contractului de muncă);
- prevederile legale se aplică și personalului pensionat și/sau detașat (în acest din urmă caz, voucherele de vacanță sunt acordate de unitatea unde s-a desfășurat activitatea;
- suspendarea contractului de muncă sau încetarea acestuia atrage după sine obligația restituirii voucherelor necuvenite, corespunzător perioadei implicate;
- voucherele de vacanță pot fi refuzate, cu condiția depunerii unei cereri scrise la unitatea angajatoare în termen de 15 zile de la publicarea ordinului;
- voucherele de vacanță au valabilitatea de 1 an de la data emiterii;
- voucherele neutilizate după încheierea perioadei de valabilitate se restituie;
- contravaloarea voucherelor de vacanță este supusă impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului;
- în cazul restituirii de vouchere, persoana în cauză beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.

OMEN nr. 3560/2018 poate fi descărcat de pe www.siphd.ro, rubrica LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE SALARIZARE.