SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
12.03.2018

Luni, 12 martie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Palatul Copiilor Deva - se aprobă reprofilarea unor cercuri din cadrul Clubului Copiilor Hunedoara, după cum urmează: cercul de coregrafie (18 ore) de la Clubul Copiilor Orăștie în cenaclu literar/creație literară (18 ore), cercul de cultură și civilizație franceză (18 ore) de la Clubul Copiilor Hunedoara în cercul de etnografie și folclor (18 ore), cercul de artă culinară (18 ore) de la Clubul Copiilor Hunedoara în Prietenii pompierilor (18 ore), cercul de dans modern (18 ore) de la Clubul Copiilor Hunedoara în cercul tenis de câmp (18 ore);
b. Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan'' Hunedoara - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de paznic;
c. Colegiul Național ,,Avram Iancu'' Brad - se aprobă transformarea unui post de administrator de patrimoniu, studii de scurtă durată în administrator de patrimoniu, gradul I, studii superioare;
d. Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani - se aprobă transformarea unui post de administrator de patrimoniu III, în administrator de patrimoniu II;
e. Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la clasa a VI-a, până la sfârșitul anului școlar 2017-2018.

II. Diverse:

1. Se aprobă transferul unui elev din clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva la Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva.
2. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva - diplomă de bacalaureat, seria C.
3. Se acordă aviz Primăriei Simeria pentru obținerea finanțării în cadrul proiectului POR - Axa prioritară 13 - extinderea, modernizare.