SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
05.03.2018

Luni, 5 martie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade'' Lupeni - se amână solicitarea privind deblocarea unui post de administrator de patrimoniu și acordarea avizului pentru organizarea concursului;
b. Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 Deva - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de îngrijitor.

II. Diverse:

1. Se prezintă rezultatele selecției pentru centrele de excelență TIC: Colegiul Național ,,Aurel Vlaicu'' Orăștie și Colegiul Național ,,Decebal'' Deva.
2. Se prezintă adresa MEN nr. 606/DGISSEP prin care s-a aprobat modificarea rețelei școlare pentru palate și cluburi școlare.
3. Un cadru didactic de la Liceul tehnologic ,,Nicolaus Olahus'' Orăștie solicită renunțarea la cererea de pensionare.
4. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan'' Hunedoara - diplomă de bacalaureat 1984.
5. Se aprobă transferul unui elev din clasa a III-a de la Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva la Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva.
6. Se aprobă diminuarea bugetului de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan'' Hunedoara și Colegiul Național ,,Iancu de Hunedoara'' Hunedoara pentru suplimentarea bugetului la Școala Primară Cerbăl și Școala Primară Lelese, pentru asigurarea plății salariilor angajaților pentru semestrul al II-lea.