SIP Hunedoara

Conferința de Alegeri a CAR (IFN) SIP Hunedoara. Conferința Extraordinară a SIP Hunedoara
02.03.2018

Comitetul de supraveghere al Casei de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara, întrunit în ședința din data de 21 februarie a.c., convocă Conferința de Alegeri a organizației pentru data de miercuri, 28 martie 2018, ora 10:00, la sala ,,Spiru Haret'' de la ISJ Hunedoara.

Pe agenda de lucru sunt înscrise următoarele probleme:
- Raportul Comitetului de supraveghere;
- Raportul financiar contabil;
- Raportul Comisiei de cenzori;
- Dezbateri;
- Aprobarea materialelor prezentate;
- Alegerea președintelui și a Comitetului de supraveghere.

Candidaturile pentru funcția de președinte și de membru al Comitetului de supraveghere se depun la secretariatul SIP Hunedoara / CAR (IFN) SIP Hunedoara din Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B, mansardă. Candidaturile trebuie să cuprindă, pe lângă cererea în acest sens, certificatul judiciar, certificatul fiscal și o copie de pe diploma de absolvire a studiilor superioare.

În conformitate cu dispozițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 266/2006, persoanele care fac parte din Comitetul de Supraveghere, deci și președintele CAR, trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții:
a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției;
b) să nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic;
c) să aibă studii superioare;
d) să aibă experiență într-un domeniu considerat relevant de Banca Națională a României.

Ținând cont de convocarea Conferinței CAR și de efortul logistic și material pentru organizarea acesteia, Biroul Executiv SIP Hunedoara a convocat pentru aceeași dată și locație și Conferința Extraordinară SIP Hunedoara.

Pe agenda de lucru se află un singur punct:
- Modificarea prevederilor Statutului SIP Hunedoara în ceea ce privește cuantumul cotizației de membru.

Toate materialele supuse dezbaterii membrilor de sindicat și membrilor CAR vor fi postate pe site, pe măsură ce vor fi elaborate.