SIP Hunedoara

Ședința ISJ Hunedoara cu directorii unităților de învățământ
27.02.2018

Joi, 22.02.2018, la în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul ISJ Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara.

Deschiderea ședinței de plen a fost realizată de către doamna inspector școlar general Maria Ștefănie.

În partea de început a ședinței s-a dat cuvântul președintelui Consiliului Județean al Elevilor, Vlad Petrișor Sâncu, care a prezentat proiectele organizației pe care o conduce pentru acest an.

În cadrul lucrărilor au fost parcurse următoarele puncte:

Maria Ștefănie, inspector școlar general precizări generale;

Lavinia Ilina, inspector școlar general adjunct Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul management, semestrul I, 2017-2018;

Marta Mate, inspector școlar general adjunct Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul curriculum și inspecție școlară, semestrul I, 2017-2018; Precizări privind examenele naționale;

Mihaela Manolea, inspector școlar pentru managementul instituțional precizări privind cele 20 de unități școlare din județul nostru ce vor fi supuse unei evaluări externe de către ARACIP; solicitare privind respectarea termenelor în predarea situațiilor;

Maria Ștefănie, inspector școlar general:
- precizări privind Consfătuirea inspectorilor școlari generali adjuncți și a inspectorilor pentru managementul resurselor umane din inspectoratele școlare județene, desfășurată la Deva; mulțumiri adresate unităților de învățământ care au acordat sprijin în organizare;
- solicitare privind respectarea legislației școlare;
- solicitări de propuneri legislative;
- precizări privind sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea ISJ; solicitare de sprijin în editarea/redactarea unei monografii în acest sens;

Paul Rusu, președinte SIP Hunedoara aspecte discutate la întâlnirea cu conducerea MEN; puncte de vedere referitoare la cele discutate anterior;

Maria Ștefănie, inspector școlar general: invitație de a urmări un film de prezentare al unei unități de învățământ liceal din China.

Materialele suport:
- Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul management, semestrul I, 2017-2018;
- Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul curriculum și inspecție școlară, semestrul I, 2017-2018;
- Precizări privind examenele naționale.

Materialele puse în discuție în cadrul acestei ședințe pot fi consultate în cadrul rubricilor DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU DIRECTORII.