SIP Hunedoara

Convocarea Comisiei de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului - Județul Hunedoara și a Comisiei Paritare de la nivelul ISJ Hunedoara
31.01.2018

Urmare a tensionării atmosferei din unitățile de învățământ la acest început de an ca urmare a diferitelor ,,acțiuni'' între prinse de MEN și ISJ Hunedoara, S.I.P. Județul Hunedoara, în conformitate cu legislația în vigoare, a solicitat convocarea Comisiei de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului - Județul Hunedoara și a Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara.

Întrunirea acestor comisii se va realiza în data de 01.02.2018, începând cu orele 11.00, respectiv 14.00, ordinea de zi solicitată fiind:
- măsurile impuse mai mult sau mai puțin arbitrar de către ISJ Hunedoara în ceea ce privește restructurarea rețelei școlare;
- absența unui dialog, respectiv absența unor temeiuri relevante pentru modificările aduse de ISJ Hunedoara proiectelor înaintate de unitățile de învățământ cu privire la planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019;
- măsurile adoptate și transmise de ISJ Hunedoara către MEN în ceea ce privește încadrarea în costurile standard a unităților de învățământ din Județul Hunedoara;
- restanțele existente la plata drepturilor salariale obținute prin sentințe judecătorești aferente anului 2017;
- clarificări privind categoriile de personal din învățământ care vor beneficia de creșterile salariale ce urmează a fi acordate începând cu 1 martie 2018;
- diverse.