SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
23.11.2017

Joi, 23 noiembrie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Validarea rezultatelor obținute în urma selecției candidaților pentru ocuparea funcției, temporar vacante, de inspector școlar pentru limba și literatura română.
II. Solicitări din partea unităților școlare.
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate hotărâri privind:

I. Se validează rezultate obținute în urma selecției candidaților pentru ocuparea funcției, temporar vacante, de inspector școlar pentru limba și literatura română și se aprobă detașarea în interesul învățământului pentru candidatul declarat admis;

II. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu'' Vulcan - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de secretar și 1 post de șofer;
b. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa a III-a, în vederea transferului unui elev de la Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva, alternativa ,,Școală după școală''.

III. Diverse:

1. Se aprobă Procedura operațională de elaborare, avizare, ofertare și selecție C.D.Ș.
2. Se aprobă Procedura operațională de desfășurare a activității extrașcolară.
3. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - diplomă de bacalaureat 1994.
4. Se aprobă componența echipei de management a proiectului ,,Hai la școală! O șansă pentru viitor'' - programul ,,Școala pentru toți'', Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara având calitatea de beneficiar.
5. Se aprobă componența echipei de management a proiectului ,,Școală pentru copiii cu risc educațional din orașul Geoagiu - SCOR 2016'', Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara având calitatea de partener 1.
6. Se aprobă componența echipei de management a proiectului ,,Prevenirea abandonului școlar în județul Hunedoara - PAS 2016'', Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara având calitatea de partener 1.