SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
20.11.2017

Luni, 20 noiembrie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților școlare.
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate hotărâri privind:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Școala Gimnazială Petros - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de secretar;
b. Grădinița ,,Floare de colț'' Brad - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de administrator de patrimoniu;
c. Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de administrator de patrimoniu;
d. Colegiul Național ,,Iancu de Hunedoara'' Hunedoara - se aprobă transformarea 1 post în administrator de patrimoniu și promovare în treaptă superioară;
e. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny'' Simeria - se aprobă suplimentarea numărului de posturi cu 0,44, în sistem de plata cu ora din venituri proprii, la programul ,,Școală după școală'';
f. Școala Gimnazială Pui - se aprobă modificarea formațiunii de studiu la Școala Primară Fizești I, conform solicitării;
g. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva - se acordă aviz schimbare structura Grădinița cu Program Normal Nr. 2 în Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Deva.

II. Diverse:

1. Se aprobă transferul unui elev de clasa a IX-a de la Colegiul național Sportiv ,,Cetate'' Deva la Colegiul Național ,,Avram Iancu'' Brad, conform solicitării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.
2. Se aprobă școlarizarea la domiciliu pentru 2 elevi, conform solicitării.
3. Se aprobă pensionarea anticipată a unui cadru didactic de la Grădinița cu Program Normal ,,Lumea copiilor'' Lupeni în timpul anului școlar.
4. Se aprobă schimbarea destinației imobilului Școlii Primare Cărmăzănești, conform solicitării Primăriei Gurasada.
5. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Grupul Școlar Industrial Minier Lupeni - diplomă de bacalaureat 1990;
b. Grupul Școlar de Telecomunicații și Lucrări Publice Hunedoara - diplomă de bacalaureat 1989.