SIP Hunedoara

Guvernul a aprobat modificările la Codul fiscal, ce vizează impozitul pe venit și contribuțiile sociale
09.11.2017

Guvernul a aprobat, miercuri, 8.11.2017, prin modificarea Codului fiscal, o serie de măsuri privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

1. În domeniul contribuțiilor sociale obligatorii, modificările au în vedere:

a. reducerea cotelor cumulate ale contribuțiilor sociale obligatorii, per total, cu două puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%;

b. reducerea numărului contribuțiilor sociale de la nouă (angajat și angajator) la trei, după cum urmează:
- contribuția de asigurări sociale (CAS), plătită de salariat;
- contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), plătită de salariat;
- contribuția asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator.

2. Transferul sarcinii fiscale a obligațiilor privind contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se stabilește astfel:

CAS și CASS se datorează de către persoanele fizice, respectiv de către angajați, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, pentru care CAS și CASS datorate nu pot fi mai mici decât nivelul contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează acestea, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este în cotă de 10%.

Contribuția de asigurări sociale (CAS) este în cotă de 25%

Contribuția asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator, este în cotă de 2,25%

3. În domeniul impozitului pe venit, ordonanța prevede reducerea cotei de la 16% la 10%.

4. Modificările aduse Codului fiscal vizează majorarea nivelului venitului lunar brut în funcție de care se acordă deducerea personală, respectiv de la 1.500 lei (în prezent) la 1.950 lei limita până la care deducerile se acordă în sumă fixă, în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere; de la 3.000 lei (în prezent) la 3.600 lei limita maximă până la care deducerile se acordă în mod degresiv. De asemenea, pentru salariații care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deduceri personale.

5. În domeniul impozitării societăților, ordonanța de urgență adoptată în ședința de miercuri revizuiește sistemul de impunere a microîntreprinderilor, astfel încât vor beneficia de impozit de 1% pe veniturile realizate și IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și care în prezent plătesc impozit de 16% pe profit.

6. Ordonanța transpune în legislația națională prevederile Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor multinaționale, prin: limitarea deductibilității dobânzilor; introducerea impozitării la ieșire previne erodarea bazei impozabile în cazul unui transfer de active în afara României; consolidarea regulii antiabuz, ce va permite autorităților române să refuze contribuabililor beneficiile fiscale obținute din aranjamente abuzive; introducerea normelor privind societățile străine controlate (SSC) ce au ca scop împiedicarea evitării plății impozitelor prin devierea veniturilor către filiale din paradisuri fiscale.

Atașam prezentului articol și două materiale care prezintă mai explicit modificările aduse codului fiscal.

Unul dintre materiale este realizat de experți ai partidului de guvernământ, iar celălalt de experți ai grupului Syndex (experți economici în serviciul salariaților, după cum se autointitulează).

Deși măsurile luate (cel puțin cifrele) sunt prezentate în același mod, concluziile celor două materiale sunt puțin diferite.