SIP Hunedoara

Vrem o lege a Dialogului Social mai bună pentru angajați!
26.10.2017

Confederațiile sindicale reprezentative din România au înaintat o propunere comună Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social de modificare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

C.N.S. Cartel ALFA, CNSRL-FRĂȚIA, BNS, CSN MERIDIAN și CSDR solicită Guvernului și Parlamentului României să modifice Legea nr. 62/2011 a dialogului social, pentru a garanta:

1. Dreptul de asociere liberă, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, de a constitui și adera la o organizație sindicală al tuturor angajaților, membrilor cooperatori, funcționarilor publici, precum și persoanelor care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent (cum ar fi traducătorii, actorii, regizorii, tehnoredactorii, interpreții, jurnaliștii, fotografii, sportivii profesioniști etc.), membrilor cooperatori, agricultorilor, lucrătorilor domestici, zilierilor și persoanelor în curs de calificare.

2. Eliminarea pragului aberant de 15 membri din aceeași unitate pentru constituirea unui sindicat și înlocuirea acestuia cu 3 membri fondatori necesar pentru înființarea unui sindicat, similar cu pragul impus de lege pentru înființarea unei asociații neguvernamentale sau a unui partid politic.

3. Dreptul de negociere colectivă la toate nivelurile, inclusiv la nivel național, ca mijloc de asigurare unitară a drepturilor minimale tuturor salariaților din întreaga țară sau din unitățile care aparțin unei anumite ramuri ale economiei.

4. Scăderea pragului de 50%+1 necesar pentru obținerea reprezentativității organizațiilor sindicale la nivel de companie până la un prag - corelat cu rata medie de sindicalizare - care să permită în mod real organizarea sindicală, precum și reducerea pragurilor de reprezentativitate la nivel de sector, la 5% pentru federațiile sindicale și 7% pentru federațiile patronale.

5. Dreptul la grevă, ca drept fundamental al lucrătorilor și al organizațiilor lor recunoscut de Organizația Internațională a muncii ca mijloc legitim de promovare și apărare a intereselor lor economice și sociale, corolar intrinsec al dreptului de organizare protejat prin Convenția OIM nr. 87.

6. Sancționarea practicilor precum: interzicerea constituirii unui sindicat sau a activității sindicale, discriminarea angajaților pe motive de apartenență la o organizație sindicală, sancționarea lucrătorilor pentru participarea la acțiuni sindicale, punerea pe lista neagră a liderilor sau a membrilor sindicali etc., care constituie o amenințare gravă la exercitarea liberă a drepturilor sindicale.

Vă rugăm accesați adresa de mai jos și să semnați în cadrul campaniei ,,Vrem o lege a Dialogului Social mai bună pentru angajați!''

https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/vrem-o-lege-a-dialogului-social-mai-buna-pentru-angajati