SIP Hunedoara

Noutăți pe site - decembrie 2016
22.12.2016

O serie de rubrici ale site-ului S.I.P. Județul Hunedoara au fost restructurate/completate/actualizate în această perioadă.

Astfel, a fost creată rubrica DOCUMENTE SIP/FSE unde sunt postate materialele prezentate în cadrul ședințelor sau conferințelor SIP Hunedoara și FSE ,,Spiru Haret'', precum și informările periodice transmise în unitățile de învățământ. Rubrica se află pe PRIMA PAGINĂ a site-ului, în partea dreaptă, jos.

Rubrica INFORMAȚII UTILE a fost mutată pe PRIMA PAGINĂ, în meniul secundar din partea dreaptă. Ea cuprinde informații structurate astfel:
- Materiale model: Modele de cereri/alte materiale
- Resurse virtuale: Ghidul liderului; Publicații SIP; Publicații cadre didactice; Alte resurse virtuale;
- Evenimente SIP: Concurs de manuscrise; Salonul ProfArt;
- Oferte: Program social; Oferte servicii.

De asemenea, au fost postate noi materiale la rubricile:

,,DOCUMENTE ISJ - Hotărâri ale Consiliului de administrație'' au fost postate două noi hotărâri luate în acest organism de conducere în luna decembrie.

,,DOCUMENTE ISJ Ședințe cu directorii'' au fost postate materialele prezentate la întâlnirea cu directorii unităților de învățământ din data de 15 decembrie.

,,DOCUMENTE SIP - Materiale ședințe/conferințe SIP'' - au fost postate materialele prezentate în cadrul ședinței Consiliului Liderilor SIP Hunedoara din 7 decembrie.

,,LEGISLAȚIE Legislație învățământ 1 și 2'' au fost postate modificările legislative apărute în luna decembrie 2016:
- Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare în anul școlar 2017-2018;
- Metodologia privind mobilitatea personalului în anul școlar 2017-2018;
- Hotărârea 935 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
- Ordonanța de urgență 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
- Ordonanța de urgență 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale.

În prezent se lucrează la noua rubrică FORMARE care va cuprinde informații despre Centrul de resurse și formare ,,Magister''.