SIP Hunedoara

Programul ,,Management educațional''
19.12.2016

Casa Corpului Didactic Hunedoara va desfășura, în perioada 27 decembrie 2016 - 16 ianuarie 2017, programul ,,Management educațional'' C82, cu durata de 90 de ore (25 de credite), din oferta de formare pentru anul școlar în curs.

Programul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care doresc să dobândească sau să-și dezvolte competențele manageriale în domeniul educațional, al comunicării școlare, al proiectării și implementării strategiilor de dezvoltare organizațională.

Programul este oferit și ca oportunitate de formare pentru cadrele didactice care urmează să se înscrie la concursul de selecție pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a II-a, din ianuarie-februarie 2017.

Prin activitățile teoretice și practice propuse, cursanții vor exersa secvențe de lucru specifice, precum: elaborarea strategiei de dezvoltare a instituției educaționale; fundamentarea viziunii, misiunii și obiectivelor strategice ale unei organizații; implementarea și gestionarea schimbărilor strategice la nivelul organizației; identificare a elementelor culturii organizaționale; dezvoltarea abilităților de leadership, comunicare și muncă în echipă.

Doritorii se mai pot înscrie la program, în limita locurilor disponibile în grupele de formare, până miercuri, 21 decembrie 2016, pe adresa: ccd_deva@yahoo.com, menționând: numele și prenumele, școala, numărul de telefon, adresa de e-mail. (subiect ,,Management educațional''- C82)

Costul programului în valoare de 380 lei va fi achitat cu ocazia prezentării la prima sesiune de formare.

Detalii privind calendarul activităților vor fi comunicate direct cursanților, în timp util.

Informații suplimentare: tel. 0254 232452.