SIP Hunedoara

Clarificări... legislative
23.12.2015

În urma demersurilor efectuate la nivelul Federației Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret'' au fost clarificate o serie de aspecte referitor la indemnizația de instalare, echivalarea pe bază ECST/SECT, drepturile salariaților cu contract individual de muncă cu timp parțial și aplicarea normativelor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.

Astfel:
- referitor la indemnizația de instalare Ministerul Finanțelor publice apreciază că această se plătește de la titlul II, ,,bunuri și servicii'', cod 20. Dincolo de detaliile tehnice, plata indemnizației de instalare este obligatorie. Aceasta se acordă la prima angajare în învățământ pentru cei cu domiciliul în altă localitate.
- referitor la echivalarea pe bază ECTS/SECT pentru absolvenții liceului pedagogic și a colegiului universitar cu durata de 2 ani cu ciclul I de studii universitare de licență, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) consideră că modificarea Metodologie de echivalare astfel încât și această categorie de absolvenți să poată beneficia de echivalarea studiilor este condiționată de modificarea art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale. Demersurile continuă.
- personalul didactic angajat cu contract de muncă cu timp limitat se bucură de aceleași drepturile personalului cu normă întreagă, dar salariul se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat raportat la drepturile salariale pentru programul normal de lucru, conform răspunsului primit de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
- s-a solicitat MENCS convocarea la discuții a federațiilor sindicale reprezentative din educație pentru modificarea Ordinului 4995/2015 privind normativele pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.

Alte detalii în corespondența de mai jos: