SIP Hunedoara

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare 2016-2017. Centralizatorul disciplinelor de învățământ...
24.11.2015

A fost publicat O MECS 5559/2015 prin care se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017.

Metodologia cuprinde instrucțiuni privind constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor, completările de normă, transferul personalului disponibilizat prin reducere de activitate, pretransferul la cerere, titularizarea, suplinirea, plata cu ora, calendarul activităților, modele de documente.

De asemenea, prin O MECS 5792 din data:16.11.2015 a fost aprobat Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2016

Actele normative menționate au fost postate pe site-ul organizației, la rubrica LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1.