SIP Hunedoara

Cursuri de formare pentru clasa pregătitoare
04.09.2015

Casa Corpului Didactic Hunedoara organizează, în perioada 04 12 septembrie 2015, programul de formare continuă de scurtă durată (16 ore) cu tema ,,ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE'', inclus în Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Hunedoara pentru anul școlar 2015 / 2016.

Programul vizează formarea / dezvoltarea următoarelor competențe:
- competențe de planificare și proiectare a demersului didactic;
- competențe de management al procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare;
- competențe de comunicare și relaționare cu elevii;
- competențe de evaluare.

Programul se va derula în centrele de formare Deva, Hunedoara și Petroșani, conform calendarului stabilit pentru fiecare grupă de formare.

Având în vedere caracterul prioritar al programului, fiind inclus ca atare în strategiile MECS, acesta va fi finanțat din fondurile CCD Hunedoara alocate formării continue.

Informații suplimentare la telefon: 0254 232452 (CCD).