SIP Hunedoara

Demersuri pentru plata dobânzilor la sumele obținute prin titluri executorii
25.06.2015

Federația Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret'' continuă demersurile pentru clarificarea modului de calcul al dobânzilor legale aferente diferențelor salariale cuvenite conform sentințelor pronunțate de tribunalele din întreaga țară.

Litigiile având ca obiect plata dobânzii legale au fost câștigate pentru membrii de sindicat începând cu anul 2013. A apărut, însă, problema modului de calcul al sumelor dispuse de instanță existând diferite variante. În încercarea de a avea un sistem unitar de calcul, am solicitat sprijinul Ministerului Educației, însă reprezentanții acestuia și-au declinat competența de soluționare a cererii.

Față de această situație, ne-am adresat Băncii Naționale a României și Ministerului Finanțelor Publice, pentru a ni se comunica: dobânda BNR începând cu anul 2010; modalitatea de calcul al daunelor-interese (dobânzii legale) dispuse de tribunale.

Cu adresa nr. XVI/4/2181/04.03.2015 (anexată prezentei), Banca Națională a României ne-a comunicat că, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 13/2011, ,,dobânda legală pentru obligații bănești se determină pe baza algoritmului stabilit de legiuitor, prin raportare la nivelul anumitor indicatori comunicați de Banca Națională a României... ''. În mod similar, prin adresa nr. 287135/09.06.2015 (de asemenea anexată prezentei), Ministerul Finanțelor Publice ne-a comunicat că ,,nu are competența de a soluționa cereri referitoare la dobânda legală și nici la modalitatea de calcul a daunelor interese acordate de către tribunale''.

În aceste condiții, pentru a veni în sprijinul atât al membrilor de sindicat beneficiari ai sentințelor privind plata dobânzilor, cât și al celor care trebuie să efectueze calculele, s-a solicitat, încă o dată, MECS să emită un document (ordin de ministru, notă, circulară) privitor la:
- dobânda legală începând cu anul 2010;
- modalitatea de calcul al daunelor-interese dispuse de tribunale eventual cu o prezentare exemplificativă.

Facem precizarea că alte instituții (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V., S.G.G. etc. au emis ordine pentru a veni în sprijinul salariaților din unitățile din subordine, astfel că nu vedem niciun impediment pentru ca Ministerul Educației să procedeze în mod similar.