SIP Hunedoara

Protest al F.S.E. ,,Spiru Haret'' cu privire la plata membrilor comisiilor naţionale
22.06.2015

Astăzi, 22.06.2015, F.S.E. ,,Spiru Haret'', la care S.I.P. Județul Hunedoara este afiliat, a transmis un protest către Ministerul Educației și Cercetării Științifice cu privire la modul de adoptare al OMECS nr. 4201/10.06.2015 și OMECS nr. 4202/10.06.2015.

Ordinele de ministru menționate reglementează modul de plată a membrilor comisiilor pentru evaluarea națională, examenul național de bacalaureat, examenele de absolvire/certificare profesională și cele de organizare și desfășurare a admiterii.

Protestul F.S.E. ,,Spiru Haret'' este motivat de faptul că cele două ordine de ministru nu au fost discutate în prealabil cu organizațiile sindicale, așa cum dictează principiile dialogului social și legislația în vigoare, prevederile din cuprinsul acestora perpetuând anumite stări de lucruri negative cu privire la activitatea derulată în cadrul comisiilor mai sus menționate (plata la nivelul unei munci necalificate, neasigurarea cheltuielilor de cazare și transport etc.).

În aceste condiții, F.S.E. ,,Spiru Haret'' solicită convocarea de urgență a comisiilor de dialog social și modificarea acestor două ordine de ministru în sensul asigurării unor condiții decente și normale de desfășurare a activității .

Textul protestului F.S.E. ,,Spiru Haret'' poate fi descărcat și consultat urmând link-ul de mai jos.