SIP Hunedoara

Informare iunie / Buletinul informativ ,,Magister'' nr. 34
08.06.2015

Au fost pregătite și urmează a fi transmise în toate unitățile de învățământ informarea lunară și numărul 34 al buletinului informativ ,,Magister'' editat de Sindicatul Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara.

Așa cum obișnuim, principalele evenimente sindicale și/sau profesionale din ultima lună de activitate au fost sintetizate în materialul intitulat ,,informare iunie 2015'', material ce va fi prezentat și în ședința Consiliului liderilor SIP Hunedoara ce se va desfășura miercuri, 10 iunie a.c.

Astfel, informarea din această lună se referă la următoarele evenimente:
- proiectul (noii) Legi a educației;
- apelul adresat Președintelui pentru realizarea unui Acord politic pentru educație;
- despre debirocratizarea activității;
- noutăți legislative privind salarizarea;
- concursul pentru ocuparea posturilor de inspectori școlari la ISJ Hunedoara;
- concediul suplimentar de odihnă;
- ,,Săptămâna educației 2015'';
- recensământul membrilor de sindicat;
- Ziua Națională a Educației 5 iunie.

Din cuprinsul numărului 34 al buletinului informativ ,,Magister'':
- O nouă Lege a educației!?
- Gradații de merit 2015;
- 5 iunie Ziua Națională a Educației;
- Valoarea educației;
- Afișul ,,O nouă atitudine - inițiativa'';
- 33 de rețete pentru a nu arăta inițiativă.

Buletinul informativ și ,,informarea'' pot fi consultate / descărcate și de la rubrica ,,Buletin informativ / Informări'' aflată pe prima pagina a site-ului.