SIP Hunedoara

Anunţ de selecţie pentru cursul ,,Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile''
05.03.2015

FDSC, REPER21 şi CJRAE BH anunţă lansarea seriei a III-a de înscrieri la cursul cu tema ,,Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile'' acreditat de DGMRU RSN din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea abilităţilor de viată a tinerilor în contextul dezvoltării durabile'', cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi sunt gratuite.

Cursurile se adresează unui număr total de 1.060 de cadre didactice, exclusiv profesori si profesori consilieri şcolari, care îşi desfăşoară activitatea la o şcoală acreditată MECS, la nivel de învăţământ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic.

Programul de formare urmăreşte dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora şi implementa în cadrul orelor de curs sesiuni şi proiecte educaţionale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Cursurile se vor finaliza cu obţinerea unui atestat de formare continuă a personalului didactic şi dobândirea unui număr de 20 de credite profesionale transferabile.

În această rundă se vor selecta cadre didactice din judeţele: Braşov, Buzău, Bacău, Covasna, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Olt, Prahova, Timiş, Vaslui, Vrancea.

Pentru detalii privind înscrierea puteţi consulta site-ul www.prof21.ro, secţiunea despre curs.