SIP Hunedoara

Anunț - proces de selecție al candidaților
08.04.2013

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'', în parteneriat cu Fundația CODECS pentru Leadership (Partener 1), derulează un proiect strategic de dezvoltare de parteneriate de calitate pentru educație, în vederea dezvoltării unui dialog social real între sindicate și patronate.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de parteneriate, rețele la nivel național și european, între reprezentanți ai societății civile și ai administrației publice, în vederea creșterii calității actului educațional.

Obiective operaționale:
1. Dezvoltarea capacității instituționale a Solicitantului prin activități de promovare a interesului de a fi membru, dar și prin consolidarea și îmbogățirea serviciilor oferite membrilor;
2. Promovarea carierei didactice flexibile prin realizarea de propuneri de modificare a legislației curente și prin seminarii și sesiuni de formare specifice, în corelație cu descentralizarea administrației publice;
3. Promovarea dialogului social, a parteneriatelor și rețelelor multi-actor la nivel național, prin dezbateri publice, dar și transnațional prin dezvoltarea de relații între grupul țintă și personal din învățământ din alte state UE.

Până în prezent în cadrul proiectului au fost derulate activități de formare în domeniile: limbi străine, operare PC, formare de formatori, management de proiect cu câte 15 cadre didactice de la cinci licee din cinci județe situate în cinci regiuni diferite ale țării. Din județul Hunedoara au fost selectate în proiect Liceul Teoretic ,,Sabin Drăgoi'' Deva, Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu'' Hunedoara, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny'' Simeria, Colegiul Național ,,I. C. Brătianu'' Hațeg și Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani.

Una din viitoarele activități ale proiectului este 10.2 ,,Schimb de bune practici'', în cadrul căreia vor fi organizate vizite la licee din Uniunea Europeană, deschizând astfel linii de parteneriat și la nivel european. Această activitate se adresează categoriilor de persoane care aparțin grupului țintă prezentat în proiect, format din cadre didactice din câte 5 licee din fiecare județ cuprins în proiect, dar și coordonatorilor locali ai fiecărui județ cuprins în proiect.

Beneficiile activității 10.2 ,,Schimb de bune practici'' sunt următoarele:
* Dezvoltarea de parteneriate la nivel european;
* Schimb de bune practici cu alte cadre didactice și cunoașterea altor modele educaționale;
* Posibilitatea de diversificare a activității cadrelor didactice;
* Dezvoltarea de competențe de limbi străine.

Pentru derularea acestei activități, Federatia Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' organizează în perioada 1 martie 19 aprilie 2013 selecția pentru 75 potențiali participanți (15 din București, 15 din județul Teleorman, 15 din județul Iași, 15 din județul Hunedoara și 15 din județul Dolj) la vizitele de studiu mai sus amintite.

Criteriile de selecție
1) Apartenență la sindicat și implicarea în activitățile derulate de acesta;
2) Prezența la cursurile de formare și promovarea examenelor;
3) Criterii geografice;
4) Apartenență la categoria reprezentanților managementului, cu putere de decizie (50% directori și inspectori școlari), unde există;
5) Apartenență la segmentul operațional de activitate (50%) pentru partea de punere în practică a activităților conform graficului și obiectivelor proiectului (cadre didactice lideri de sindicat);
6) Disponibilitate la deplasare cu autocarul pe distanțe mari;
7) Starea de sănătate bună;
8) Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, care să permită implicarea acestuia într-un dialog, pe temele specifice învățământului;
9) Capacitatea de a se adapta și relaționa într-un timp scurt la situația de fapt;
10) Spirit de echipă;
11) Calitatea de lider de opinie.

Potențialii candidați vor depune un CV în format Europass însoțit de următoarele documente:
a. Copie CI;
b. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
c. Copie după ultima diplomă de studii obținută;
d. Declarație pe proprie răspundere privind participarea în nume propriu la activitatea 10.2;
e. Declarație pe proprie răspundere că în cazul neprezentării, participanții vor suporta cheltuielile cu transportul și cazarea.

Dosarele se vor depune, până la data de 19 aprilie 2013, astfel:
- pentru candidații din Hunedoara - la sediul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Hunedoara din Str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B mansardă, loc. Deva;
- pentru candidații din București - la sediul Federatiei Sindicatelor din Educației ,,SPIRU HARET'' din Strada Tunari nr. 41, sector 2, București;
- pentru candidații din Teleorman - la sediul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Teleorman din Str. Carpați, nr.15, loc. Alexandria;
- pentru candidații din Iași - la sediul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași din Str. Horia, nr.14, mun. Iași;
- pentru candidații din Dolj - la sediul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Dolj din Str. Mihai Viteazu nr. 14, Craiova.