Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Informare privind negocierile din Comisia tehnică de la nivelul MEN (norme privind încadrarea; norme privind obligația de predarea a personalului de conducere, îndrumare și control)
06.07.2018

Ca urmare a solicitării celor două federații sindicale reprezentative din învățământ din data de 26 iunie 2018, în cursul zilei de 3 iulie 2018, la sediul Ministerului Educației Naționale, s-a întrunit o comisie tehnică pentru discutarea proiectelor de acte administrative cu caracter normative retrase de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social de săptămâna trecută.

Cele două proiecte puse în discuție:
1. proiectul Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și
2. proiectul Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului didactic de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe, precum și a personalului didactic de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic.

I. Federația noastră a depus materiale pentru fiecare dintre cele două proiecte, prin care am solicitat, în esență, următoarele:

1. În ceea ce privește primul proiect, federația noastră l-a respins, motivat de:
- inutilitatea Normelor, atât timp cât problema întocmirii proiectului/planului de încadrare este reglementată detaliat în cuprinsul Metodologiilor privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar și a veni acum cu o nouă filozofie privind întocmirea proiectului/planului de încadrare, cu dispoziții alambicate, de neînțeles nici măcar pentru specialiștii din inspectoratele școlare și de natură să bulverseze mișcarea de personal este de neacceptat;
- în condițiile în care debirocratizarea învățământului este o necesitate, elaborarea unor noi documente, de o asemenea, anvergură, reprezintă evident birocratizare suplimentară, încărcarea în mod nejustificat a activității unităților de învățământ;
- machetele propuse sunt prea ,,stufoase'' (și în același timp incomplete - lipsind învățământul profesional), lipsite de relevanță și necesitând un volum de muncă nu doar mare, ci și inutil;
- o serie de reglementări sunt contradictorii sau de neacceptat.

2. Referitor la al doilea proiect, federația noastră a depus proiectul conținând propunerile și observațiile noastre la aproape fiecare articol. Dintre cele mai importante, exemplificăm cu:

a. redefinirea noțiunii de degrevare, în concordanță cu dispozițiile pct. 59 din Anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca drept al personalului de a beneficia de scutirea parțială de la obligația efectuării integrale a normei didactice, iar nu ca ,,posibilitate de exceptare'' de la efectuarea acesteia;

b. eliminarea termenilor de ,,minim'' și ,,maxim'' la obligația de catedră, dublată de stabilirea de intervale (acolo unde este cazul), în mod similar dispozițiilor cuprinse OMECTS nr. 4865/2011, astfel cum a fost completat prin OMECTS nr. 889/2012;

c. acordarea de degrevări inclusiv pentru directorii grădinițelor cu program normal și pentru directorii adjuncți ai unităților de învățământ care sunt profesori pentru învățământ primar sau profesori pentru învățământ preșcolar;

d. o serie de modificări/completări pentru corectitudinea textului.

II. Comisia tehnică - ale cărei lucrări au fost conduse de domnul ministru - a abordat ambele proiecte articol cu articol.

1. În ceea ce privește Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, poziția federației noastre (argumentată) de respingere a proiectului a fost ignorată. În schimb, au fost acceptate unele dintre propunerile noastre de reformulare a anumitor texte, pentru a nu se genera abuzuri (de exemplu, posturile vacante nu vor avea precizat și gradul, doar funcția didactică) și au fost eliminate toate prevederile referitoare la plată (deoarece fac obiectul altui ordin).
Textul va intra în discuția Comisiei de Dialog Social.

2. Referitor la Normele metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului didactic de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe, precum și a personalului didactic de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, după discuții îndelungate și contradictorii, reprezentanții ministerului au acceptat eliminarea termenului ,,minim'' de la fiecare obligație de catedră.

În același timp, au respins solicitările federațiilor de a se menține dispozițiile în vigoare, cu intervale (2-4 ore, 4-6 etc.). Argumentul nostru a fost că, prin majorarea obligației de catedră, este afectat actul managerial. La acel moment, reprezentanții ministerului au argumentat că în întreaga țară există mii de directori care au ore la plata cu ora peste limita de 5 ore, limită instituită de ani de zile prin metodologiile privind mobilitatea personalului didactic. MEN a apreciat că este o dovadă suficientă a faptului că actul managerial nu are de suferit. În total, conform datelor ministerului, sunt peste 5300 de directori în întreaga țară care, în plus față de obligația de catedră, au ore la plata cu ora. În aceeași situație sunt și foarte mulți inspectori școlari, pentru care ministerul are o evidență. În consecință, reprezentanții federației noastre au solicitat să se pună la dispoziția partenerilor de dialog social listele respective.

Față de situația de fapt existentă, ministrul educației a propus ca, pe lângă obligația de catedră, personalul de conducere, îndrumare și control să poată avea (dacă dorește), în regim de plata cu ora, diferența până la o normă didactică/post (de exemplu: obligație de catedră de 6 ore - plata cu ora încă 12), modificându-se astfel implicit prevederile Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic și eliminându-se restricția.

S-au acceptat și propunerile noastre privind acordarea de degrevări inclusiv pentru directorii grădinițelor cu program normal și pentru directorii adjuncți ai unităților de învățământ care sunt profesori pentru învățământ primar sau profesori pentru învățământ preșcolar, precum și modificările/completările pentru corectitudinea textului.

Urmează să primim textul refăcut de direcțiile de specialitate ale Ministerului Educației, care urmează să intre pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social.

În timpul discuțiilor ni s-a adus la cunoștință că, la nivelul ministerului, exista și o a doua variantă, respectiv un proiect de ordin potrivit căruia în anul școlar 2018-2019 nu se acordă niciun fel de degrevare.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara