Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Blocarea creșterii salariale în învățământ - 2008 cu repetiție .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Suspendarea activităților de mobilitate a personalului nu este oportună
19.06.2020

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a luat act de Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4549/2020 pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Subliniem următoarele:

I. Ordinul în cauză are în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Presupunem că, fiind vorba despre suspendarea unor activități de ocupare a unor posturi, s-a avut în vedere alin. (3) al art. 27, potrivit căruia: ,,Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12.''

Cunoaștem punctul de vedere al reprezentanților Ministerului Muncii și Protecției Sociale, referitor la suspendarea ocupării prin concurs inclusiv a posturilor didactice / catedrelor din învățământul preuniversitar, însă apreciem că aceștia se află într-o gravă eroare, neținând cont de specificul învățământului preuniversitar și al mobilității personalului din sistem.

Astfel:

1. Niciodată până în prezent, atunci când prin acte normative (legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență) a fost supendată, cu caracter general, ocuparea prin concurs a posturilor din sectorul public, suspendarea nu a afectat concursul național unic de titularizare sau etapele specifice de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

2. Aplicabilitatea art. 27 din Legea nr. 55/2020 este limitată la perioada stării de alertă - însă foarte multe etape vizate de suspendare nu au legătură cu starea de alertă, desfășurându-se în afara acesteia.

3. Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 suspendă exclusiv ocuparea prin concurs a posturilor vacante. Însă, prin O MEC nr. 4549/2020, se suspendă și etape din Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar care nu au legătură cu concursul național unic de titularizare - de exemplu: detașarea în interesul învățământului (pct. 14 din Calendar), stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din metodologie și solicită reîncadrarea în funcția de personal didactic (pct. 13 din Calendar), soluționarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etaptele anterioare (pct. 15 din Calendar), modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie (pct. 18 din Calendar) etc.

II. O.M.E.C. nr. 4549/2020 - deși este un act administrativ cu caracter normativ - a fost emis fără consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar în cadrul comisiei de dialog social, fapt ce contravine dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar aplicabil.

III. Analizând succesiunea actelor normative, constatăm că:

1. Legea nr. 55/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 15 mai 2020 și a intrat în vigoare la data de 18 mai 2020.

2. Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 (anexa nr. 19 la Metodologia-cadru) a fost modificat, cu decalarea corespunzătoare a etapelor prevăzute la pct. 12-25, prin OMEC nr. 4302/2020, în vigoare de la data de 26 mai 2020 (data publicării în Monitorul Oficial), când deja Legea nr. 55/2020 era aplicabilă.

De ce nu s-a reglementat încă de atunci suspendarea concursului național unic de titularizare? Oare nu pentru că s-a apreciat că, în fapt și în drept, dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 nu sunt aplicabile sistemului de învățământ preuniversitar?

IV. În fine, nu putem să nu observăm eroarea din titlul OMEC nr. 4549/2020 și de la art. 1 alin. (1), care fac trimitere la Metodologia-cadru privind mobilitatea, aprobată prin OMEC nr. 5259/2020(?!), în loc de 5259/2019, cum este corect. Respectiva eroare lipsește de efect suspendarea etapelor care debutează în data de 18 iunie 2020, ceea ce înseamnă că acestea vor începe să se deruleze, pentru ca apoi să fie suspendate (se schimbă regulile ,,în timpul jocului'', ceea ce, din nou, nu este în regulă).

În aceste condiții, se solicită revocarea imediată a Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4549/2020.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara