Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Concursul de selecție pentru corpul național de experți în management educational - seria a 14-a
11.04.2019

În Monitorul Oficial numărul 273 din data de 10 aprilie 2019, partea I, a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale nr. 3860 din 4 aprilie 2019 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 14-a.

Concursul pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional se desfășoară în perioada 15 aprilie-10iunie 2019, conform următorului calendar:

15 aprilie 2019
Afișarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs și a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu

15-22 aprilie 2019
Completarea formularului de selecție online, în aplicația informatică

23 aprilie 2019
Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online

23 aprilie - 7 mai 2019
Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat

8 mai 2019
Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației Naționale lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.

9-16 mai 2019
Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educației Naționale

17 mai 2019
Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educației Naționale, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
Afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

20-24 mai 2019
Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educației Naționale

20-28 mai 2019
Soluționarea contestațiilor

29 mai 2019
Transmiterea de către Ministerul Educației Naționale a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar

30-31 mai 2019
Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la Ministerul Educației Naționale

până la 10 iunie 2019
Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara