Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Completări aduse Legii educației naționale nr. 1/2011
08.04.2019

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 252 din data de 2 aprilie 2019, a fost publicată Legea nr. 56/2019 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Legea nr. 56/2019 a adus următoarele modificări:
- învățământul general obligatoriu va cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030;
- frecventarea învățământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvență la 18 ani;

Prin Legea nr. 57/2019 au fost introduse o serie de modificări referitor la liceele tehnologice cu profil preponderent agricol:
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține, pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, finanțarea de investiții specifice în agricultură, precum și cheltuieli materiale necesare funcționării acestora;
- finanțarea cheltuielilor se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabilește prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
- în raport cu necesitățile identificate pe piața muncii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține finanțarea cheltuielilor aferente înființării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii, precum și a unor programe de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.
- în vederea dezvoltării învățământului agricol, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate propune alocarea fundamentată a unei cifre de școlarizare pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, măsuri privind îmbunătățirea structurii organizatorice pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, înființarea de noi specializări/calificări profesionale, conform legislației în vigoare, în domeniul agricol.
- în cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, consiliile de administrație se măresc cu 2 membri, desemnați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care nu au în proprietate sau în administrare ori în folosință terenuri agricole în extravilan primesc în folosință, prin grija Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, o suprafață de minimum 10 ha, în echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic experimental.

De asemenea se introduce posibilitatea înființării de unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale de către autorități ale administrației publice locale sau județene, cultele recunoscute de lege, persoane juridice de drept privat.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara