Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Ocuparea funcțiilor de conducere vacante din unitățile de învățământ preuniversitar de stat .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Ședința Comisie de Dialog Social de la nivelul MEN. Dispută MEN - federații sindicale
13.02.2019

Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației Naționale a fost convocată pentru data de 14 februarie 2019, ordine de zi inițială fiind completată ulterior cu două noi acte administrative cu caracter normativ, fapt ce a creat nemulțumiri din partea federațiilor sindicale.

În aprecierea Federației Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret'', niciunul dintre cele șase proiecte înscrise pe ordinea de zi nu a fost discutat în prealabil cu reprezentanții federațiilor sindicale semnatare în cadrul unor comisii tehnice constituite la nivelul ministerului, obligație prevăzută expres de art. 4 alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă.

Având în vedere acest lucru, Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a solicitat retragerea tuturor proiectelor în cauză de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social din data de 14.02.2019, motivată atât de nerespectarea de către Minister a obligației de consultare a partenerilor de dialog, cât și de nelegalitatea unor prevederi din conținutul acestora, la care se adaugă aspecte care vizează lipsa de oportunitate și care generează efecte negative la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar.

În cele ce urmează vă prezentăm succint câteva motive pentru care proiectele în cauză sunt inacceptabile în forma propusă unilateral de minister, urmând să le detaliem în cadrul comisiilor tehnice - evident, în măsura în care se va da curs solicitării noastre de mai sus. Astfel:

1. Proiectul de Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară in perioada sesiunii normale de bacalaureat:
- nu conține reglementări privind plata personalului implicat în organizarea și desfășurarea sesiunii speciale de bacalaureat 2019, măcar ca trimitere la O.M.E.N. nr. 3913/2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul (...) examenului național de bacalaureat.

2. Proiectul de Ordin privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 - 2019:
- nu conține reglementări privind plata personalului implicat în organizarea și desfășurarea simulărilor.

3. Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5559/2011:
- se intenționează modificarea prin ordin de ministru a unei legi organice, încercându-se diminuarea numărului de zile de concediu de odihnă al personalului didactic de conducere din unitățile de învățământ, contrar dispozițiilor exprese ale art. 267 alin. (1) (care reglementează durata concediului de odihnă pentru toate cadrele didactice, deci inclusiv pentru personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ) și art. 269 (care reglementează durata concediului de odihnă exclusiv pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic).

4. Proiectul de Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 și Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020:
- nu ține cont de realitățile din sistem și nu este corelat cu alte ordine de ministru (de exemplu, Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare).

5. Proiectul de Ordin privind structura anului școlar 2019-2020:
- structura propusă este total neadecvată și disproporționată, nerealistă, inoportună, contrară intereselor beneficiarilor primari ai educației, precum și oricărui principiu pedagogic în materia procesului de predare-învățare-evaluare.

6. Proiectul de Ordin privind modificarea Anexelor 1-6 ale Ordinului ministrului educației naționale 3371/2013 privind aprobarea Planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar.
- nu ține cont nici de realitățile actuale (de exemplu, obezitatea infantilă, lipsa activităților în aer liber) și nici de impactul benefic al desfășurării orelor de educație fizică de către specialiști încă de la primele clase din învățământul primar;
- nu ține cont nici de principiile didactice (între care: continuitate, sistematizare, legarea teoriei de practica etc.), nici de principiile enumerate la art. 3 din Legea educației naționale (între care: principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia și principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și prin practicarea activităților sportive);
- generează dispariția a cel puțin 50% dintre normele didactice la disciplina educație fizică din învățământul primar, având drept consecință mii de cadre didactice titulare intrate în restrângere de activitate;
- bulversează învățământul primar, prin modificarea planurilor-cadru după doar un ciclu de învățământ , exclusiv pentru realizarea de economii la buget.

Pentru toate acestea, Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a solicitat retragerea tuturor proiectelor enumerate mai sus de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social și convocarea federațiilor sindicale reprezentative la discuții privind respectivele proiecte în cadrul unor comisii tehnice.

În cursul serii de miercuri, proiectele menționate au fost retrase de pe ordinea de zi.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara