Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Blocarea creșterii salariale în învățământ - 2008 cu repetiție .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Concediul de odihnă
01.08.2019

La solicitarea mai multor colegi, facem o serie de precizări privind concediul de odihnă pentru toate categoriile de personal.

Personalul didactic de predare

Cadrele didactice beneficiază de concediu anual (an școlar) de odihnă, în perioada vacanțelor școlare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare.
Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.
Programarea concediilor de odihnă se face în primele două luni ale anului școlar de către consiliul de administrație.
Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Personalul de conducere

Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Codului muncii.

Personalul didactic auxiliar și nedidactic

Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de concediu anual (an calendaristic) de odihnă, în funcție de vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 și 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare. Durata exactă a concediului suplimentar se stabilește în comisia paritară de la nivelul unității/instituției.

Reglementări comune

Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul fiind obligat să suporte toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
Temeiul legal îl reprezintă prevederile art. 267 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, coroborate cu prevederile Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, aprobate prin Ordinul 5559/2011, cu cele ale art. 144-153 din Codului muncii , precum și cu cele ale art. 29-31 din Contractul Colectiv de Muncă nr. 435/2019 Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.

Prevederi legale aplicabile:

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale 175.063 octeţi PDF
CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE 175.784 octeţi PDF
NORME METODOLOGICE din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ 199.143 octeţi PDF
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 435 din 17 aprilie 2019 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar 158.262 octeţi PDF
Toate (4) fişierele de mai sus 679.534 octeţi ZIP



Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara