Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Ședința CDS de la nivelul MEN. Metodologia mobilității personalului 2020-2021; cumulul la nivel de unitate; compensarea în bani a concediului de odihnă .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Informare privind discuțiile de la MEN
08.03.2019

În cursul zilei de joi, 7 martie 2019, a avut loc o întâlnire a doamnei ministru Ecaterina Andronescu cu întreaga conducere operativă a Federației Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'', însoțită de specialiștii Departamentelor Juridic și Comunicare ale federației; pe parcursul întrunirii; în funcție de problemele abordate, au fost chemați domnul secretar de stat Ionel Florian Lixandru, domnul director general Mihai Păunică și domnul director George Ghelmez.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt problemele ridicate de reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' și răspunsurile/soluțiile prezentate de reprezentanții Ministerului Educației Naționale:

1. Neacordarea drepturilor salariale cuvenite personalului didactic din C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. (majorarea salariului de bază cu 15% pentru învățământ special și sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10%).

Doamna ministru a precizat că problema se va rezolva în cel mult două săptămâni, în condițiile în care există o inițiativă legislativă la Parlament, care va intra marți pe ordinea de zi a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului, urmând apoi să parcurgă întreaga procedură în regim de urgență; a precizat că inițiativa nu va întâlni nicio opoziție din partea ministerului.

A subliniat însă și faptul că, în urma întâlnirilor avute în ultima perioadă și a deplasărilor în teritoriu, a constatat și existența unor aspecte negative, cum ar fi: consilieri care nu lucrează cu niciun copil cu CES sau atribuirea improprie a resursei umane de specialitate către unitățile de învățământ, pe criterii preferențiale, care nu țin cont de realitate (școală unde sunt peste 20 de copii cu CES nu are nici logoped, nici profesor de sprijin, în timp ce unitate cu un singur copil cu CES beneficiază de serviciile ambilor specialiști).

Față de exemplele oferite de doamna ministru, reprezentanții federației noastre au subliniat necesitatea existenței unor reglementări clare în domeniu, propunând modificarea, în regim de urgență, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011, propunere agreată de doamna ministru (care apreciază că atribuțiile personalului angajat în aceste instituții trebuie mai clar definite).

2. Neacordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică personalului de conducere, de îndrumare și de control.

Problema se va rezolva prin aceeași inițiativă legislativă, menționată la pct. 1.

3. Diminuarea salariilor pentru luna februarie, față de luna ianuarie (cu sume care variază de la câțiva lei la peste 100 lei).

Explicația oferită de domnul director George Ghelmez a fost aceea că programul Edusal a calculat greșit salariile aferente lunii ianuarie. Concret: a fost calculată greșit creșterea de o pătrime la unele tranșe, fiind trecute sume mai mari decât cele care erau corecte; astfel, la tranșa de vechime 20-25 de ani, care include tranșele 18-22 ani și 22-25 ani, pătrimea ar fi trebuit calculată pentru fiecare dintre cele două - ceea ce nu s-a întâmplat. Acest lucru a fost observat de reprezentanții Ministerului Educației, care au făcut verificări pe fiecare tranșă, astfel că au fost introduse sumele corecte începând cu salariile aferente lunii februarie.

Doamna ministru a solicitat să fie introdusă o notă în Edusal, prin care ministerul să își ceară scuze pentru eroarea comisă și să prezinte integral explicațiile pentru diminuarea salariului.

4. Calculul gradației de merit, al majorării de 15% pentru învățământ special, al majorării de 7%-20% pentru învățământ simultan și al majorării de 10% pentru învățători/institutori/ educatoare/diriginți prin raportare la salariul de bază în plată.

Domnul director George Ghelmez a precizat că, așa cum s-a discutat și au afirmat inclusiv reprezentanții MFP și MMJS la ședința din 31.01.2019, aceste drepturi nu intră sub incidența prevederilor art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, astfel că nu sunt plafonate la nivelul lunii decembrie 2018. Așteaptă însă, de la Ministerul Muncii, formula de calcul.

Doamna ministru a precizat că, în situația în care nu se primește un răspuns în cursul zilei de astăzi, se va emite adresă oficială, astfel încât problema să fie rezolvată în cel mai scurt timp. A precizat, totodată, că trebuie rezolvată problema plății indemnizației aferente titlului științific de doctor pentru cei care l-au obținut în management educațional și care ocupă funcții de predare.

5. Menținerea și atragerea în sistem a resursei umane înalt calificate, cu vocație pentru actul de predare.

Reprezentanții F.S.E. ,,SPIRU HARET'' au pus accentul pe necesitatea motivării tinerilor cu vocație pentru învățământ și a formării inițiale corespunzătoare (inclusiv din punct de vedere pedagogic), dublate de o selecție riguroasă și de o perioadă de mentorat real. Remunerația trebuie să țină cont de importanța funcției didactice și de rolul cadrului didactic în societate; evident, odată cu drepturile, vin și obligațiile, iar cei care nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile trebuie sancționați. Abuzurile/ilegalitățile/neregulile trebuie sancționate punctual; nu trebuie generalizate la nivelul întregului sistem, astfel încât toți angajații să suporte - nemeritat - consecințele.

Doamna ministru a fost de acord cu reprezentanții federației și a solicitat sprijinul organizațiilor sindicale pentru a implementa măsuri de natură a veni în sprijinul sistemului de învățământ.

6. Problema dialogului social.

Conducerea operativă a subliniat necesitatea consultării federațiilor sindicale reprezentative înainte de lansarea unor proiecte/dispoziții și de luarea unor măsuri; numai în acest fel se poate vorbi despre o consultare reală a partenerilor de dialog (respectiv a celor care pot oferi o imagine clară și corectă a realităților din sistem).

Doamna ministru a reiterat solicitarea de a fi sprijinită de organizațiile sindicale pentru a implementa măsurile corecte.

Reprezentanții federației și-au exprimat disponibilitatea de a veni în sprijinul ministerului pentru rezolvarea problemelor apărute și corectarea greșelilor, cu condiția ca și ministerul să adopte măsurile corecte și să le implementeze, nu să paseze responsabilitatea către inspectoratele școlare.

7. Debirocratizarea reală a sistemului educațional.

Reprezentanții federației noastre au arătat că, deși au fost făcute numeroase demersuri în acest sens, măsurile concrete întârzie să apară.

Doamna ministru a fost de acord și în această privință. În opinia sa, trebuie rezolvată în regim de urgență problema ARACIP - instituție care nu a adus niciun plus educației, astfel că trebuie regândită în totalitate modalitatea de funcționare a acesteia.

Pentru reducerea numărului mare de ordine de plată generate de programul Edusal pentru plata salariilor, ratelor la CAR etc. (care nu fac decât să greveze suplimentar bugetul, din cauza perceperii de către bănci a unor comisioane din ce în ce mai mari), urmează a avea loc o discuție între domnul Tiberiu Mavrodin (secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice) și domnul director general Mihai Păunică - este o problemă care, inclusiv în opinia M.F.P. și M.E.N., trebuie rezolvată în regim de urgență.

8. Noul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.

Doamna ministru a apreciat că, dacă nu sunt probleme pe text, negocierile ar trebui să dureze foarte puțin și să înceapă cât mai curând, urmând a fi coordonate de domnul secretar de stat Ionel Florian Lixandru. În cel mai scurt timp, Ministerul Educației va invita oficial federațiile sindicale la negocierea CCMUNSAIP și va solicita desemnarea reprezentanților în comisia de negociere.

9. Organizarea unei întâlniri cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale pe problema învățământului special și special integrat și a Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu participarea delegaților desemnați de organizațiile sindicale afiliate - conform Hotărârii Colegiului Liderilor nr. 1/2019.

Doamna ministru și-a exprimat disponibilitatea pentru o asemenea întâlnire - la București - ce urmează a avea loc, în principiu, până la sfârșitul lunii martie.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara