Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Confederația Europeană a Sindicatelor - programul pentru alegerile europene din 2019
04.03.2019

Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) - cu aproximativ 45 de milioane de lucrători în 90 de sindicate din 38 de țări - consideră că este posibilă o Europa mai echitabilă pentru lucrători, o Europa bazată pe democrație și justiție socială, locuri de muncă de calitate și salarii mai mari, o tranziție sociala echitabila și justa către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și către economia digitală. Aceasta ar trebui să fie temelia unui nou contract social pentru Europa.

,,O Europa mai justă pentru lucrători''
1. Alegerile europene - 23-26 mai 2019 - vor fi decisive pentru lucrători. Noul Parlament European care va fi ales anul acesta poate fie să facă din UE un loc mai bun, fie să submineze cooperarea europeană construită de-a lungul multor ani.

2. Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) - cu aproximativ 45 de milioane de lucrători în 90 de sindicate din 38 de țări - consideră că este posibilă o Europa mai echitabilă pentru lucrători, o Europa bazată pe democrație și justiție socială, locuri de muncă de calitate și salarii mai mari, o tranziție sociala echitabila și justa către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și către economia digitală. Aceasta ar trebui să fie temelia unui nou contract social pentru Europa.

3. Negocierile colective mai puternice, utilizate pe scara larga - negocierile dintre sindicate și angajatori - dialogul social și participarea lucrătorilor în fiecare țară a UE- sunt esențiale pentru realizarea unei Europe mai echitabile și a unei democrații adevărate.

4. CES solicită tuturor membrilor de sindicat și tuturor persoanelor să voteze la alegerile europene și să voteze partidele și candidații care vor sprijini cererile noastre sindicale și vor crea un viitor mai bun pentru femei și bărbați, tineri și vârstnici în Europa.

Criza a lăsat cicatrici profunde
5. Criza a lăsat cicatrici profunde asupra lucrătorilor. Salariile multora valorează mai puțin astăzi fata de acum un deceniu. Serviciile publice au fost amputate și drepturile cetățenilor au fost reduse. De lenta recuperare economică și de scăderea șomajului nu au beneficiat încă prea mulți lucrători.

6. Lucrătorii sunt, pe buna dreptate, decepționați. Creșterea inegalității, lipsa locurilor de muncă sigure și bine plătite, globalizarea nereglementată, lipsa unei abordări europene corecte și coordonate a migrației și schimbările climatice au generat incertitudini și temeri. Uniunea Europeană se confruntă cu o reacție împotriva austerității și dereglementării, care a agravat criza pentru lucrători, pensionari și tineri. Acest lucru a alimentat creșterea forțelor naționaliste, anti-europene și de extremă dreaptă.

O Europa mai echitabilă pentru lucrători
7. Schimbarea este posibilă. Europa poate fi o forță de progres social. Naționalismul nu oferă soluții la problemele cu care ne confruntăm astăzi - cum ar fi puterea monopolului și evaziunea fiscala a companiilor multinaționale, salariile scăzute și sărăcia, schimbările climatice, poluarea sau combaterea terorismului. Împreună, UE și statele membre au puterea de a ne asigura că toți obținem o parte echitabilă din bogăția la care contribuim să o creăm.

8. CES a împins cu greu liderii UE să schimbe politicile, dar deja vedem unele îmbunătățiri. După o puternică presiune sindicală, UE a creat un nou plan de investiții, a adoptat un ,,pilon european al drepturilor sociale'', a prezentat noi inițiative legislative pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a înregistrat unele progrese în ceea ce privește politicile economice mai durabile. Acestea sunt schimbări importante, deși nu sunt suficiente, iar UE trebuie să meargă mult mai departe - către un nou ,,contract social'' care oferă tuturor cetățenilor o societate mai echitabilă și mai dreaptă, cu oportunități reale pentru toți.

Democrație
9. Democrația este amenințată de extremiști - în cadrul UE, la granițele noastre și în afara ei. CES solicită ca UE să acționeze pentru a apăra democrația și principiile democratice, drepturile sindicatelor și drepturile femeilor, să respecte statul de drept, să aplice toleranță zero la discursurile de ură, să îmbunătățească participarea democratică și să păstreze dreptul persoanelor, al sindicatelor și al societății civile de a face campanie de interes public.

10. Democrația nu trebuie să rămână o formalitate, trebuie să meargă dincolo de vot și să includă implicarea reală în deciziile politice, precum și participarea democratică în societate și la locul de muncă. Guvernele naționale trebuie să înceteze să acuze UE pentru deciziile incorecte pe care le-au impus guvernele în afara procesului decizional democratic propriu al UE.

11. Dialogul social solid și negocierile colective eficiente, în special la nivel de ramură, sunt instrumente esențiale ale democrației economice și sociale. Trebuie consolidat dreptul lucrătorilor de a fi informați, de a fi consultați și de a participa la schimbările la locul de muncă, inclusiv prin intermediul comitetelor europene de întreprindere.

12. UE trebuie să pună un Protocol de Progres Social în Tratatul UE, pentru a acorda prioritate drepturilor sociale față de libertățile economice.

Locuri de muncă de calitate și salarii mai mari
13. Europa are nevoie de noi politici economice pentru a stimula creșterea economică care să fie benefică tuturor, nu doar câtorva. Trebuie implementate reforme economice progresive și durabile, făcând politicile economice ale UE mai ,,semestriale'', mai echitabile și mai sociale, relansând investițiile publice și private, creând instrumente pentru a proteja oamenii muncii de criza economică și de șocurile economice. Reformele bugetului UE, ale uniunii monetare și ale elaborării politicilor economice trebuie să garanteze că justiția socială este însoțită de competitivitatea economică.

14. Sunt necesare sisteme de impozitare mai evidente și progresive pentru a redistribui averea, pentru a finanța serviciile publice și protecția socială și a aborda problemele sociale cauzate de globalizare, decarbonizare și digitalizare. Sistemele fiscale eficiente trebuie să prevină în mod adecvat și în mod egal evaziunea fiscală și frauda fiscala și sa impoziteze companiile in mod adecvat si echitabil.

15. Toți lucrătorii din Europa merită o creștere a salariilor, pentru a elimina diferentele salariale și pentru a stimula creșterea durabilă și competitivitatea. Avem nevoie de o mai bună distribuire a bogăției și de o convergență ascendenta a salariilor pentru justiție socială și pentru a aborda inegalitățile în creștere. Este inacceptabil ca profiturile și productivitatea să nu fie redistribuite lucrătorilor care le-au generat, în special în țările cu salarii mici, afectate de migratia masivă a creierelor ceea ce creează deziluzii cu privire la Uniunea Europeană. Munca de aceeași valoare trebuie plătita la fel în întreaga Europa, între sectoare și pentru femei și bărbați.

16. Soluția - de a crește salariile și de a obține un nivel mai bun de trai și locuri de munca pentru toți - este negocierea colectivă: negocierile dintre angajatori și sindicate pentru salarii echitabile și condiții de muncă, în special la nivel de ramură, în fiecare sector și țară. Acest lucru necesită o legislație europeană și națională care să consolideze capacitatea și puterea partenerilor sociali, să permită negocierea și punerea în practică a acordurilor colective și să extindă acoperirea acestor acorduri pentru lucrători.

Tranziții juste
17. Trecerea in paralel către o economie cu emisii reduse de carbon și către economia digitală trebuie să fie gestionată astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.
Avem nevoie de o nouă politică industrială a UE pentru a crea noi locuri de muncă și oportunități și pentru a ne asigura că dreptul european în domeniul concurenței și al societăților comerciale nu depășește drepturile lucrătorilor, drepturile sociale și cele ale sindicatelor. Mai multă democrație la locul de muncă ar contribui, de asemenea, la realizarea unei schimbări echitabile din punct de vedere social.

18. Aceasta înseamnă anticiparea schimbării și sprijinirea lucrătorilor afectați de perturbarea și transformarea locurilor de muncă., ca urmare a decarbonizării, digitalizării, automatizării și globalizării. Lucrătorii trebuie să aibă un cuvânt de spus cu privire la modul în care se schimbă locurile de muncă și să beneficieze de un sprijin puternic atunci când le sunt amenințate locurile de muncă, prin investiții publice și private, prin dialog social și negocieri colective și prin politici de formare adecvate.

19. Aceasta înseamnă asigurarea faptului că toți lucrătorii atipici și precari, pe platforme și în economie, precum și în sectoare mai tradiționale, inclusiv lucrătorii independenți, pot avea salarii decente, acces egal la o protecție socială adecvată și aceleași drepturi ca ceilalți muncitori, inclusiv să se alăture unui sindicat și să negocieze colectiv.

Justiție socială
20. UE trebuie să își reconstruiască modelul social, punând pe deplin în aplicare ,,Pilonul european al drepturilor sociale'' la nivel european și național. Acesta trebuie să includă dreptul la educație de calitate și învățare de-a lungul vieții, sănătate și securitate la locul de muncă, condiții echitabile de muncă, salarii echitabile, locuri de muncă sigure, egalitate de gen, echilibru între viața profesională și viața personală și servicii publice de bună calitate. Accesul la sisteme adecvate de protecție socială, pensii corecte, locuințe și servicii sociale trebuie să fie asigurat pentru toți, pe picior de egalitate în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile. Toate acestea trebuie să se întâmple prin implicarea lucrătorilor și a sindicatelor acestora la toate nivelurile.

21. Migrația trebuie gestionată astfel încât drepturile omului să fie protejate, toți oamenii să beneficieze de un tratament egal la locul de muncă și în societate, iar exploatarea să se încheie. Trebuie să colaborăm în întreaga Europa pentru integrarea și includerea migraților, în beneficiul tuturor. Mobilitatea echitabilă trebuie să fie asigurată tuturor lucrătorilor din UE și din țările terțe, iar lupta împotriva dumpingului social trebuie să reprezinte o prioritate.

22. Politicile UE privind comerțul și globalizarea trebuie să fie mai echitabile și să acorde mai multă importanță drepturilor sociale, nu doar să servească intereselor companiilor multinaționale. UE trebuie să contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor ONU pentru dezvoltare durabilă - inclusiv sărăcia, munca decentă, inegalitățile reduse și egalitatea de șanse între femei și bărbați - atât în Europa, cât și în restul lumii, iar acestea trebuie să modeleze toate politicile UE - ,,interne'' și internaționale.

23. UE trebuie să depună eforturi pentru a consolida angajamentul global față de cooperarea internațională, inclusiv pentru menținerea democrației în cadrul ONU și OIM și de a milita pentru mai multă democrație și pentru a promova justiția socială.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara