Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Discuții în Comisia de dialog social de la nivelul MEN. (Metodologia de încadrare, Metodologia pentru plată dobânzilor, Metodologia pentru stabilirea obligației de predare a personalului de conducere, îndrumare și control)
20.07.2018

În data de 19 iulie 2018 a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației Naționale.

Pe ordinea de zi s-au aflat:
1) proiectul ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;
2) proiectul Ordinului privind Metodologia de calcul și efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și ale unități din subordinea/coordonarea acestuia;
3) proiect de ordinului privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului didactic de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe, precum și a personalului didactic de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic.

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a fost reprezentată de domnul președinte Marius Ovidiu Nistor și de domnul secretar general Ionel Barbu.

La primul punct de pe ordinea de zi, reprezentanții federației noastre - consecvenți poziției exprimate atât în scris (prin adresa nr. 530/03.07.2018), cât și în cadrul discuțiilor din comisia tehnică din data de 3 iulie - au respins proiectul, reiterând: inutilitatea acestuia, birocratizarea excesivă a activității unităților de învățământ, contradicțiile din cuprinsul său etc. Opinia reprezentanților federației noastre a fost aceea că problema proiectului/planului de încadrare poate fi pusă în discuție doar la negocierea metodologiei privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

La al doilea punct de pe ordinea de zi, federația noastră a depus un nou set de propuneri de modificare și completare a textului, prin care am solicitat, în principal:
- să se reglementeze calculul și plata atât pentru dobânda legală remuneratorie [în raport de dispozițiile art. 6 din OUG art. 6 alin. (5) și (6) din O.U.G. nr. 90/2017, art. 13 alin. (5) și (6) din O.U.G. nr. 99/2016 și art. 15 alin. (5) și (6) din O.U.G. nr. 57/2015, care reglementează plata dobânzii remuneratorii și obligația ordonatorului de credite de emitere a ordinului de aprobare a procedurii], cât și pentru dobânda legală penalizatoare [în raport de dispozițiile Legii nr. 95/2018 și față de Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept nr. 7/27.04.2015 și nr. 21/22.06.2015, instanța supremă statuând obligativitatea plății dobânzii penalizatoare];
- ratele dobânzii legale remuneratorii / penalizatoare să fie detaliate pentru perioada 01.10.2008 - iunie 2018 [deoarece, în raport de momentul depunerii dosarelor de instanță, există și pronunțări prin raportare la data de 01.10.2008];
- eliminarea dispozițiilor referitoare la suspendarea executărilor silite cel puțin în materia dobânzii penalizatoare, pentru lipsa bazei legale;
- efectuarea plății de către unitatea/instituția debitoare conform sentinței judecătorești, iar nu de către cea la care salariatul era angajat în perioada pentru care s-au acordat diferențele salariale; etc.

În cadrul discuțiilor, o parte dintre propunerile sindicale au fost acceptate, Ministerul Educației urmând să ne trimită materialul rezultat în urma operării acestora în text.

La al treilea punct, reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' au precizat că, în măsura în care se dorește cu adevărat profesionalizarea managementului învățământului preuniversitar (sens în care s-au investit sume importante și s-au realizat pilotări în mai multe județe), se impune modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în sensul că personalul didactic de conducere, de îndrumare și control să fie degrevat total de norma didactică de predare, dublată de interdicția ca aceste categorii de personal să desfășoare activitate în regim de plata cu ora (situațiile derogatorii, de excepție, bine fundamentate, urmând a fi aprobate prin ordin al ministrului).

Până la modificarea Legii educației naționale, reprezentanții federației noastre au reiterat punctul de vedere exprimat în ședința comisiei tehnice din data de 3 iulie
- respectiv de menținere a actualelor dispoziții privind obligația de catedră a personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control, argumentat de faptul că, prin majorarea obligației de catedră, este afectat actul managerial.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara