Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Organizarea și desfășurarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Mobilitatea personalului didactic de predare
07.12.2018

A fost publicat ordinul de ministru prin care se aprobă Metodologia - Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Metodologia reglementează:
- condițiile de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar;
- organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
- angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Principalele etape de mobilitate a personalului:
- Capitolul II - Constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar/consorții școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ - pag 7;
- Capitolul III - Organizarea și desfășurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar - pag. 24;
- Capitolul IV - Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare - pag. 25;
- Capitolul V - Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 - pag. 29;
- Capitolul VI - Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular - pag. 31;
- Capitolul VII - Stabilirea personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de personal didactic titular în învățământul preuniversitar și se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării - pag. 36;
- Capitolul VIII - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2019, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018, 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar - pag. 37;
- Capitolul IX - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - pag 38;
- Capitolul X - Detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar - pag. 46;
- Capitolul XI - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată - pag. 49;
- Capitolul XII - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora - pag. 50;
- Capitolul XIII - Organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - pag. 54.

Toate detaliile pot fi consultate / descărcate la rubrica LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2.

Pentru a veni în sprijinul celor interesați, la rubrica menționată, au fost postate separat Anexa 14 (modele de cereri) și Anexa 19 (calendarul mobilității).
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara