Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Plata sporului pentru predare simultană .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Ședința Colegiului Liderilor FSE ,,Spiru Haret''
18.11.2017

În data de 14 noiembrie 2017, Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' s-a întrunit cu următoarea ordine de zi: 1) informare din partea federației; 2) informare din partea organizațiilor afiliate; 3) probleme diverse.

Discuțiile s-au concentrat pe prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe modalitatea de aplicare a acestora, pe efectele actului normativ, dar și pe modalitățile de rezolvare a problemelor apărute cu deosebire după data de 1 septembrie 2017.

Pentru a se lămuri cât mai multe dintre problemele identificate, la ședință a participat și un reprezentant al direcției de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.

În cele ce urmează, vom face o trecere în revistă a precizărilor făcute de reprezentantul MEN pe textele mai ,,problematice'' din Legea nr. 153/2017, precum și a întrebărilor adresate de membrii Colegiului Liderilor și a răspunsurilor primite din partea Ministerului Educației:

I. Articole mai ,,problematice'' pentru sistemul de învățământ:

1. Art. 14: Drepturi salariale pentru deținerea titlului științific de doctor
Precizare: Problemele sunt tranșate - persoanele care, la data de 30 iunie 2017, aveau în plată atât drepturile aferente titlului științific de doctor, cât și salariul aferent gradului didactic I obținut prin echivalarea titlului științific de doctor, beneficiază și după data de 1 iulie de ambele drepturi: salariul aferent gradului didactric I + indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor. Aceasta din urmă este în cuantum de 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, deci, în prezent, de 725 lei.

2. Art. 25: Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi
Precizare: Referitor la condiția ca suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite să nu depășească 30% din suma salariilor de bază, Ministerul Educației a transmis în teritoriu o grilă cu drepturile suplimentare care trebuie și care nu trebuie luate în calcul la stabilirea limitei de 30% (din această ultimă categorie fac parte: 25% - gradația de merit, 15% - învățământ special; 10% - dirigenție, indemnizația pentru localități izolate, indemnizația pentru titlul științific de doctor, sporul pentru munca de noapte).

În plus, se lucrează la o variantă a Edusal care să conțină o coloană în care să se evidențieze procentul total al sporurilor, pentru a se evita depășirea limitei de 30%. Va fi necesară o atenție suplimentară începând cu 1 decembrie 2018, când se va acorda și sporul pentru suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază.

3. Art. 36: Reîncadrarea personalului de la data intrării în vigoare a legii pe noile funcții, cu menținerea drepturilor în plată la 30 iunie 2017
Precizare: se fac demersuri pentru ca personalul didactic să rămână până la data de 31 decembrie 2018 pe actualele tranșe; se încearcă identificarea unei soluții legislative care să rezolve această problemă.

4. Art. 38: Aplicarea legii
Precizare: este clar că, la data de 1 iulie 2017, personalul își păstrează drepturile avute în plată la 30 iunie 2017 (cu unele excepții, prevăzute expres în lege, cum este sporul de 15% pentru titlul științific de doctor, care a fost înlocuit cu indemnizația de 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată - n.a.). În consecință, personalul didactic auxiliar care a devenit personal nedidactic conform Legii nr. 153/2017 (respectiv îngrijitoarele din învățământul preșcolar) beneficiază în continuare de salariul avut, precum și de sporul de stabilitate, dacă îl aveau în plată.

5. Art.39: Aplicarea tranzitorie
Precizare: în practică au apărut situații aberante la încadrarea noilor salariați în unitățile unde, în lipsa existenței unei funcții similare, debutantul necalificat are salariul egal cu profesor S I, vechime 6-10 ani; s-au făcut demersurile necesare și se are în vedere modificarea art. 39 prin ordonanță de urgență, astfel încât raportarea să se facă la o funcție similară din sistem, nu din unitate (normă generală); în plus, pentru personalul didactic, se intenționează introducerea unui nou alineat, pentru ca acesta să fie încadrat potrivit legislației în vigoare la 30.06.2017; personalul nedidactic va intra pe norma generală, iar personalul didactic pe norma specială.

6. Art. 12 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul B: Reglementări specifice personalului didactic din învățământ
Precizare: prin ordonanță de urgență se va modifica textul pentru a se extinde plata cu ora și la personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control; în plus, se va introduce un alineat care să permită MEN să emită norme metodologice în vederea detalierii modalității de încadrare prin cumul și plata cu ora.

II. Întrebări și răspunsuri:

1. Întrebare: Ce înțelegeți prin desfășurarea activității în domeniul pentru care persoana deține titlul de doctor, la acordarea indemnizației?
Răspuns: Să hotărască ordonatorul de credite (angajatorul), nu ministerul.

2. Întrebare: Dacă persoana are doctorat și este în curs de echivalare a acestuia cu gradul didactic I?
Răspuns: Până la emiterea ordinului de echivalare, beneficiază de plata indemnizației pentru titlul științific de doctor. După echivalare, optează între salariul aferent gradului didactic I și indemnizația pentru titlul științific de doctor.

3. Întrebare: De ce nu se mai acordă gradația de merit la plata cu ora?
Răspuns: Până acum s-a plătit, pentru că exista Legea nr. 63/2011, dar nu a fost în regulă, deoarece se depășește procentul de 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar pentru care se acordă gradație.

4. Întrebare: Care este situația plăților pentru diferențele salariale cuvenite în baza hotărârilor judecătorești?
Răspuns: La rectificarea bugetară, urmează să se aloce pentru plata diferențelor salariale pe hotărâri judecătorești suma de 550 mil. lei, ceea ce reprezintă 72% din ceea ce au solicitat inspectoratele școlare. Raportările au fost diferite, cu diferențe mari și nejustificate de la un județ la altul. Însă, va fi o foarte mare problemă dacă sumele nu se vor cheltui.

Atenție, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile vor fi plătite pe filiera Ministerul Educației - inspectorat - unitate, astfel că vom avea un control mai bun.

5. Întrebare: Ce se întâmplă cu banii pentru aplicarea Legii 85/2016? Nu au ajuns nici în toate unitățile, nici la inspectori.
Răspuns: Pentru inspectori este o altă rută de finanțare și trebuie verificat la minister, la buget, pentru a vedea exact care este situația. Pentru personalul didactic din unități, jumătate din suma bugetată nu a fost cheltuită încă.

6. Întrebare: Când se va plăti sporul pentru munca suplimentară?
Răspuns: De la 1 ianuarie 2018.

7. Întrebare: De ce nu se plătește sporul pentru predare simultană la învățământul preșcolar?
Răspuns: Sistemul de predare simultană la preșcolar nu este reglementat în Legea nr. 1/2011. În Edusal există rubrică și pentru simultan. Cine vrea să plătească o poate face, dar fiecare răspunde.

8. Întrebare: Ce se întâmplă cu orele de educație fizică din învățământul primar, care sunt predate de învățător/institutor/profesor pentru învățământ primar, nu de profesorul de specialitate? Unii plătesc, alții nu.
Răspuns: Nu înțeleg de ce oamenii nu sunt plătiți. Este o muncă prestată în plus și trebuie remunerată.

9. Întrebare: Proiectul de buget pe anul 2018 are în vedere toate drepturile prevăzute de Legea nr. 153/2017?
Răspuns: Da. Noi (MEN - n.a.) am cerut inclusiv ambele vouchere de vacanță, alocațiile de hrană, creșterile salariale, sumele pentru plata dobânzilor.

În egală măsură, ni s-a precizat și că s-a discutat cu doamna Secretar de Stat Ariana Oana Bucur, pentru a se organiza o întâlnire cu contabilii și secretarii din sistem care se ocupă de calculul salariilor, pentru a se pune la punct toate aceste probleme, astfel încât să existe unitate la nivel național.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara