Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Ședința Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Aproape totul despre concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar
01.08.2017

În perioada 17 25 iulie s-au desfășurat probele concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul nostru.

Concursul a avut drept obiectiv ocuparea celor 65 de funcții de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul nostru rămase neocupate după concursul din toamna anului 2016 și a fost organizat în baza prevederilor Metodologiei aprobată prin Ordinul nr. 3969 din 30 mai 2017.

La concurs s-au înscris un număr de 54 de candidați , aceștia vizând 59 de funcții de conducere (unii candidați s-au înscris pentru mai multe funcții), conform listei de mai jos.

Spre deosebire de Metodologia anterioară, cea actuală a permis candidaților, în cazurile în care s-a constatat neîndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs sau lipsa unor documente obligatorii, ca în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la afișarea listei, să-și completeze dosarele de înscriere cu documentele lipsă.

Probele concursului

În data de 17 iulie a avut loc proba scrisă, care solicita rezolvarea de către candidați, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia se evaluează în proporție de 50% cunoștințe privind legislația specifică domeniului învățământ preuniversitar și în proporție de 50% cunoștințe privind managementul educațional.

La proba scrisă s-au prezentat un număr de 52 candidați. Subiectele, răspunsurile corecte și rezultatele obținute pot fi consultate/descărcate mai jos.

În perioada 19-25 iulie, în baza unei programări prealabile, au avut loc următoarele două probe ale concursului:
b)analiza curriculumului vitae al candidaților realizată de comisia de concurs, în plenul ei, prin acordarea de puncte pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae;
c)interviu în fața comisiei de concurs, în care s-a apreciat calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale, precum și cunoștințe privind legislația specifică domeniului învățământ preuniversitar raportată strict la specificul și nivelul unității de învățământ.

Rezultatele obținute la aceste probe pot fi consultate/descărcate mai jos.

O altă noutate a Metodologiei de concurs, în raport cu cea anterioară, a fost faptul (normal) de a permite candidaților să conteste rezultatele obținute la fiecare probă a concursului. Astfel, ulterior susținerii probelor menționate, au fost depuse 6 contestații, din care: 3 au fost admise și 3 au fost respinse, conform listei de mai jos.

La desfășurarea concursului au avut dreptul să participe în calitate de observatori: un reprezentant al organizațiilor sindicale, un reprezentant desemnat de Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar, primarul sau un reprezentant al primarului și un reprezentant al consiliului local din unitatea administrativ teritorială pe raza căreia își are sediul unitatea de învățământ, reprezentantul structurilor reprezentative ale elevilor; reprezentantul organizațiilor patronale județene, în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământul profesional și tehnic. Au fost prezenți doar observatori din partea sindicatului și consiliilor locale. Organizația noastră a fost reprezentată la fiecare probă a concursului, de regulă, de liderul grupei sindicale din unitate sau liderul de zonă.

După parcurgerea tuturor probelor, au fost declarați ,,admiși'' candidații care au realizat punctajul minim al fiecărei probe (35 puncte.) A fost declarat ,,promovat'' la concurs candidatul ,,admis'' care a obținut cel mai mare punctaj total.

Cei care au promovat concursul urmează să fie numiți în funcția de director sau de director adjunct prin decizie a inspectorului școlar general pentru o perioadă de 4 ani.

La unitățile unde funcțiile de director sau de director adjunct au rămas vacante conducerea interimară va fi asigurată de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate.

Lista posturilor 6.462.573 octeţi PDF
Lista candidaților 1.629.718 octeţi PDF
Subiecte proba scrisă unități de învățământ preșcolar 384.181 octeţi PDF
Grilă răspunsuri unități de învățământ preșcolar 253.325 octeţi PDF
Subiecte proba scrisă unități de învățământ gimnazial și liceal 384.338 octeţi PDF
Grilă răspunsuri unități de învățământ gimnazial și liceal 252.924 octeţi PDF
Rezultatele obținute la proba scrisă 5.444.420 octeţi PDF
Rezultatele 19.07.2017 951.492 octeţi PDF
Rezultatele 20.07.2017 788.085 octeţi PDF
Rezultatele 21.07.2017 567.610 octeţi PDF
Rezultatele 24.07.2017 74.404 octeţi PDF
Rezultatele 25.07.2017 74.745 octeţi PDF
Rezultate contestații 76.288 octeţi PDF
Rezultate finale 421.364 octeţi PDF
Toate (14) fişierele de mai sus 16.437.150 octeţi ZIPPrima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara