Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Ședința Comisiei Paritare de la nivelul Ministerului Educației Naționale - suplimentarea sumelor necesare plății salariilor și sentințelor judecătorești, soluții pentru alte probleme
05.12.2017

La solicitarea federațiilor sindicale, în cursul zilei de luni, 4 decembrie 2017, cu începere de la ora 10:00, a avut loc ședința Comisiei Paritare de la nivelul Ministerului Educației Naționale. În cele ce urmează, vom face o trecere în revistă a problemelor înscrise pe ordinea de zi, astfel cum au fost discutate.

1. Repartizarea, pe județe/municipiul București, a sumelor pentru sentințele judecătorești și a sumelor necesare plății salariilor și contribuțiilor aferente acestora din fondul de rezervă al Ministerului Educației Naționale:

Ministrul educației a precizat că, la rectificarea bugetară, s-au alocat, în medie, 73% din totalul sumelor solicitate la nivel județean/al municipiului București. Din raportările făcute din teritoriu, au constatat că, până la acest moment, pentru diferențele cuvenite conform Legii nr. 85/2016, au fost cheltuiți doar 43,06% din banii bugetați încă de la începutul anului.

Propunerea Ministerului Educației a fost ca sumele necheltuite de la Legea nr. 85/2016 să fie folosite pentru suplimentarea bugetului pentru salarii și diferențe salariale conform hotărârilor judecătorești.

La acest punct, s-au hotărât următoarele: se achită întâi tranșa cuvenită conform Legii nr. 85/2016, iar sumele rămase (la nivelul aceluiași județ/al municipiului București) se redirecționează către salarii și abia apoi pentru sentințe. În plus, din fondul de rezervă al ministerului de 87 mil. lei se alocă în primul rând sumele pentru salarii (acolo unde nu s-au acoperit nici cu ce e necheltuit pe Legea nr. 85/2016), iar diferența pentru sentințe (Ministerul Educației susține că, din tot ce au ca economii, ar putea să acopere 100% sentințele pentru județele unde sumele sunt mai mici, iar pentru restul 85% - 90% și diferența în anul 2018).

Repartizarea pe județe/municipiul București urmează a se face prin hotărâre de Guvern. În acest context, domnul președinte Marius Ovidiu Nistor a solicitat urgentarea tuturor demersurilor la nivel guvernamental, astfel încât sumele să ajungă la autoritățile locale și să fie timp pentru efectuarea tuturor procedurilor și la nivelul acestora, astfel încât salariații din învățământ să beneficieze de drepturile cuvenite până la data de 22 decembrie.

Ministerul Educației s-a angajat să înainteze o adresă către M.D.R.A.P. și să solicite sprijin și intervenție la nivelul autorităților administrației publice locale pentru urgentarea procedurilor la acest nivel.

2. Plata tranșelor aferente anului 2017 în baza hotărârilor judecătorești prin care s-au acordat diferențe de drepturi salariale personalului din inspectoratele școlare, casele corpului didactic, palatele și cluburile copiilor și elevilor și cluburile sportive școlare:

Ministerul Educației a solicitat sumele necesare la rectificare, dar nu a primit nimic - nici pentru sentințe (ni s-a precizat că niciun minister nu a primit sume în acest sens la rectificare), nici pe Legea nr. 85/2016. Tot ce va rămâne ca surplus va fi redirecționat spre sentințe, nu pentru plăți pe Legea nr. 85.

3. Negocierea colectivă pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută de art. VII alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Ministerul Educației și-a însușit punctul nostru de vedere și urmează să trimită o adresă în teritoriu în sensul că dispozițiile respective nu sunt aplicabile unităților și instituțiilor de învățământ.

4. Discutarea problemelor privind reîncadrarea personalului didactic, generate de aplicarea dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

Federațiile sindicale au prezentat o serie de probleme generate de Legea nr. 153/2017 și soluții pentru acestea. Discuțiile vor fi reluate după aprobarea ordonanței de urgență pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 - în principiu luni, 11 decembrie 2017.

5. Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în vederea elaborării proiectului normelor metodologice privind stabilirea gradului unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar și a salariilor de bază ale personalului didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, având în vedere dispozițiile pct. (3) din Subcapitolul I A, coroborate cu cele ale art. 2 din Subcapitolul II B din Capitolul I al Anexei nr.1 la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

Discuțiile în cadrul comisiei tehnice vor avea loc luni, 11 decembrie 2018, cu începere de la ora 10.00.

6. Stabilirea criteriilor pe baza cărora se realizează diferențierea pe zone și localități, în vederea elaborării proiectului hotărârii de guvern privind diferențierea pe zone și localități și acordarea indemnizației cuvenite personalului didactic de predare calificat și personalului didactic de conducere care își desfășoară activitatea în zone izolate:

Discuțiile în cadrul comisiei tehnice vor avea loc tot luni, 11 decembrie 2018, cu începere de la ora 10.00.

7. Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în vederea elaborării normativelor de încadrare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu dispozițiile art. 16 din C.C.M.U.N.S.A.I.P.:

Discuțiile vor avea loc după data de 15 ianuarie 2018.

8. Adoptarea unei hotărâri privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, prevăzut la art. 29 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P.:

Discuțiile vor avea loc după data de 15 ianuarie 2018, când se va discuta și ordinul pentru modificarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ (aprobate prin OMECTS nr. 5559/2011).

9. Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în vederea elaborării proiectului Nomenclatorului bolilor profesionale și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică, prevăzut de art. 50 din C.C.M.U.N.S.A.I.P.:

Discuțiile vor avea loc după data de 15 ianuarie 2018, cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății (către care Ministerul Educației urmează să înainteze o adresă în acest sens).

10. Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în vederea elaborării metodologiei de calcul a daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ:

Discuțiile vor fi reluate după adoptarea de către Parlament a Legii privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

11. Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în vederea elaborării ordinului ministrului educației naționale pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016:

Comisia tehnică se va întâlni joi, 7 decembrie, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației, iar proiectul va fi avizat în Comisia de Dialog Social în cursul săptămânii viitoare.

12. Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în vederea modificării calendarului mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 - Anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5485/2017, astfel încât să se asigure respectarea dreptului legal la concediul de odihnă anual pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control:

Comisia tehnică se va întâlni tot joi, 7 decembrie, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației.

13. Plata indemnizației pentru titlul științific de doctor cuvenite personalului încadrat în Ministerul Educației Naționale:

S-au făcut toate demersurile, iar persoanele îndreptățite urmează să primească indemnizația (inclusiv restanțele) începând din această lună.

14. Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în vederea elaborării Codului de etică:

Discuțiile vor demara după data de 15 ianuarie 2018, Ministerul Educației urmând să pună la dispoziția federațiilor sindicale proiectul Codului.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara