Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. ,,Dascălului hunedorean, cu dragoste'' .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Apel la înscrieri pentru cursul ,,Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile''
06.07.2015

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile anunță lansarea Seriei 5 de înscrieri la cursul cu tema ,,Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile'' acreditat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Cursurile sunt organizate în parteneriat cu Asociația REPER21 și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile'', cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursurile organizate în cadrul proiectului se adresează unui număr total de 1.060 de cadre didactice. Prezentul apel de selecție se adresează exclusiv următoarelor categorii de grup țintă:
- Cadre didactice debutante în carieră cu domiciliul in mediul rural (persoane sub 35 de ani, fără grad didactic definitiv) din învățământul primar / gimnazial / liceal / profesional și tehnic;
- Profesori în învățământul liceal;
- Consilieri școlari în învățământul gimnazial / liceal / profesional și tehnic.

Seria 5 de cursuri față în față
Locație / participanți Modul I învățământ online 24 de ore Modul II Modul III - învățământ de zi 7 zile/56 de ore
Oradea (participanți din județele Bihor, Arad, Sălaj, Cluj, Alba, Timis, Hunedoara, Mureș) 15-20 iulie 2015 20-26 iulie 2015
Baia Mare (pentru județele Maramures, Satu Mare, Bistrita) 15-20 iulie 2015 20-26 iulie 2015


Cursurile urmăresc dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a elabora și implementa în cadrul orelor de curs sesiuni și proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor și tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Cursurile se vor finaliza cu obținerea unui atestat de formare continuă a personalului didactic și dobândirea unui număr de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.

Notă: Participanții la curs vor beneficia de cazare (în camere duble), masă, materiale de curs și decontarea costurilor de transport.

În vederea înscrierii la programul de formare, persoanele eligibile sunt rugate să completeze formularul de înscriere (disponibil la link-ul http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=06450fe4-f94b-4e0b-804c-4c07d39ab493 până cel târziu la data de 10.07.2015. Doar formularele de înscriere complete înregistrate până la termenul prevăzut vor fi luate în considerare în etapa de evaluare. Persoanele care nu dovedesc prin acte încadrarea în grupul țintă declarat în formularul de înscriere vor fi descalificate.

Selecția participanților. Doar candidaturile care întrunesc condițiile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecție, după cum urmează:

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:
- Încadrarea în grupul țintă al proiectului:
- Profesor în învățământul liceal (școală acreditată MEN)- categorie de grup țintă pentru care sunt alocate aproximativ 15 locuri.
- Consilier școlar din învățământ gimnazial / liceal / profesional și tehnic la o școală acreditată MEN - categorie de grup țintă pentru care sunt alocate aproximativ 20 de locuri.
- Cadru didactic debutant în carieră din învățământ primar/ gimnazial / liceal / profesional și tehnic la o școală acreditată MEN categorie de grup țintă petru care sunt alocate aproximativ 35 de locuri.
- Profesarea sau domiciliul în unul dintre județele vizate pentru locația de desfășurare a cursului.
- Disponibilitatea de participare pe toată durata programului și susținerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs. Modulele de curs față în față se desfășoară în intervalul orar 09.00-18.00.
- Accesul la un computer conectat la internet și minime abilități de utilizare a acestuia în vederea parcurgerii modulului online de curs.
- Disponibilitatea de a implementa un proiect de dezvoltare de abilități de viață în cadrul școlii.
- Acceptarea condițiilor de participare și asigurare a aspectelor logistice.

Criterii de selecție de care se va ține cont în evaluarea candidaturilor:
- Interesul de a elabora/ derula activități/ proiecte de dezvoltare a abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile în rândul elevilor.
- Motivația, implicarea în activitatea școlară și extrașcolară și dorința de inovație a candidatului / candidatei.

Organizatorii își rezervă dreptul de a limita numărul de participanți, din cadrul unei unități de învățământ (conform codului SIRUES) în funcție de atingerea indicatorilor proiectului.

Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul Prof21, ca urmare, selectarea participanților se va realiza pe baza criteriilor mai sus menționate indiferent de rasă, religie, apartenență etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilități sau statut social.

Rezultatele selecției vor fi făcute publice până cel târziu la data 15.07.2015 pe pagina web: www.prof21.ro. Ulterior, în vederea înscrierii la curs, participanții vor fi invitați să transmită scanate prin e-mail documentele de înscriere (Carte de Identitate, Certificat de Căsătorie, Certificat de Naștere, diploma de licență, adeverință din partea unității școlare, contract de formare) și să le predea în original unui reprezentant din partea organizatorilor într-o locație și la o dată care va fi comunicată persoanelor selectate.

Pentru orice neclarități privind procesul de înscriere la cursurile de formare profesională ,,Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile'' vă rugăm contactați Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile prin e-mail la adresa training@fdsc.ro.

Mai multe informații despre proiect și organizațiile partenere pot fi consultate AICI.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara