Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Organizarea și desfășurarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Gradația de merit 2015 fișele de evaluare
20.02.2015

Astăzi, vineri, 20.02.2015, în ședința Comisei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara, au fost aprobate fișele de evaluare ce vor fi utilizate în concursul pentru obținerea gradației de merit 2015.

În conformitate cu prevederile Metodologiei, în cadrul Comisiei paritare s-au stabilit punctajele și s-au elaborat grile specifice de evaluare pentru:
a) educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar;
b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar;
c) profesori;
d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică;
e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, din învățământul special;
f) personal didactic de conducere, îndrumare și control;
g) personal didactic auxiliar (secretar, administrator financiar, administrator de patrimoniu, bibliotecar, laborant, informatician, pedagog, corepetitor).

În continuare, graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2015 cuprinde:

1.Întocmirea și depunerea de către candidați a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ
Perioada: 02-20 martie 2015

2.Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar
Perioada: 23-31 aprilie 2015

3.Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 1-22 aprilie 2015

4.Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015

5.Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Perioada: 14-15 mai 2015

6.Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar
Termen: 18 mai 2015

7.Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 19-20 mai 2015

8.Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații
Perioada: 21-25 mai 2015

9.Stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal, precum și pe discipline de învățământ în cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare
Termen: 26-27 mai 2015

10.Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 28-29 mai 2015

11.Emiterea ordinului ministrului educației naționale
Termen: 11 august 2015

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, precum și fișele de evaluare sunt postate pe site la rubrica LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 Gradația de merit 2015.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara