Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Blocarea creșterii salariale în învățământ - 2008 cu repetiție .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Informare FSE ,,Spiru Haret''
04.04.2014

Publicăm, în continuarea câteva din ultimele informații primite de la Federația Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret''.

I. În urma sesizărilor organizațiilor afiliate F.S.E. ,,Spiru Haret'' din județele Satu-Mare, Alba, Argeș, Timiș etc. referitoare la faptul că în programul EDUSAL câmpul de plată al sentințelor judecătorești este blocat, federația noastră s-a adresat ministrului educației, solicitând, în regim de urgență, deblocarea programului.

În urma demersului F.S.E. ,,Spiru Haret'', în cadrul videoconferinței M.E.N. ce a avut loc azi, 04 martie 2014, ministrul educației a comunicat următoarele:
1. În privința deblocării câmpului de plată al sentințelor din EDUSAL în luna aprilie (pentru plățile aferente lunii martie), în condițiile în care există sume repartizate în trimestrul II, ministrul educației ne-a asiguta că programul de salarizare va permite plata integrală a primei tranșe aferente anului 2014 din sumele stabilite prin sentințe judecătorești. În măsura în care fondurile alocate pentru anul 2014 sunt insuficiente, ministrul Remus Pricopie a garantat că se va opera rectificarea bugetului, astfel încât să se asigure sumele necesare acoperirii integrale a tuturor tranșelor din acest an.
2. Referitor la impozitarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezentând DOBÂNZI la diferențele salariale cuvenite conform Legii nr. 221/2008, M.E.N. va solicita clarificări de la Ministerul Finanțelor Publice.
3. M.E.N. va face demersuri la nivelul administrației publice locale pentru a asigura decontarea integrală a cheltuielilor de navetă a personalului didactic și didactic auxiliar prin aplicarea coroborată (nu alternativă) a dispozițiilor art. 105 (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și a notei nr. 3 din anexa 4, precum și a notei nr. 5 din anexa 5 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014.

II. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că vineri, 28.03.2014, la Universitatea Politehnica din București, a avut loc o întrunire a reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din educație, respectiv F.S.E. ,,SPIRU HARET'', F.S.L.I., F.N.S. ,,ALMA MATER'', pe tema salarizării personalului nedidactic. La întâlnire au mai participat doamna Ecaterina Andronescu și domnul Liviu Marian Pop, senatori P.S.D.

După discuții, s-a ajuns la concluzia expusă repetat de F.S.E. ,,SPIRU HARET'' că problema ar putea fi soluționată prin reglementarea personalului nedidactic în Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ca personal didactic auxiliar. S-a acreditat ideea că această modificare, la care cei doi parlamentari s-au angajat, ar reprezenta varianta optimă.

În acest sens, se va încerca realizarea unei întâlniri între Premierul României, domnul Victor Ponta și ministrul educației naționale, domnul Remus Pricopie, pe de o parte, și reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din educație pe de altă parte.

Tot în cursul zilei de vineri, 28.03.2014, la solicitarea expresă a domnului vicepreședinte Florin Dobrescu, F.S.E. ,,SPIRU HARET'' a înregistrat la M.E.N. o adresă prin care a cerut intervenția urgentă a ministrului educației pentru rezolvarea problemei birocratizării excesive a activității din cadrul liceelor tehnologice și nu numai, ca urmare a unor dispoziții ale ARACIP.

III. În altă ordine de idei, vă informăm că în ziua de 20.03.2014, a avut loc o discuție de principiu între reprezentanți ai F.S.E. ,,SPIRU HARET'' și reprezentanta organizației de părinți, doamna Mihaela Gună, ce a vizat încheierea unui protocol de colaborare. F.S.E. ,,SPIRU HARET'' va redacta draftul acestui document, urmând ca, ulterior, acesta să vă fie supus atenției.

IV. În data de 18.03.2014, s-a trimis către M.E.N. o adresă comună a F.S.E. ,,SPIRU HARET'' și F.S.L.I., prin care se solicita convocarea Comisiei paritare de la nivelul M.E.N. pe următoarele teme:
1. adoptarea hotărârii privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare de la nivelul unităților și instituțiilor prevăzute în anexa nr. 4 la CCMUNSAIP care nu au încheiat contracte colective de muncă;
2. adoptarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei paritare de la nivelul Ministerului Educației Naționale;
3. elaborarea proiectului Regulamentului nomenclatorului privind bolile profesionale din învățământul preuniversitar și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică, în conformitate cu dispozițiile art. 53 din C.C.M.U.N.S.A.I.P.
4. aprobarea Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora, prevăzut la art. 33 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P.;
5. constituirea comisiilor de lucru pe salarizare, pe debirocratizare, pe Regulamentul privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar și pe Regulamentul privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și stabilirea calendarului de lucru al acestora;
6. emiterea unei hotărâri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice auxiliare și nedidactice din învățământul preuniversitar;
7. aprobarea metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar și nedidactic, prevăzut de art. 31 din OUG nr. 103/2013;
8. executarea sentințelor judecătorești și adoptarea unei machete de calcul a sumelor acordate prin acestea;
9. decontarea navetei personalului din învățământ;
10. diverse.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara